Informateurs spreken met tien partijen in aanloop naar eindverslag

Informateurs spreken met tien partijen in aanloop naar eindverslag

Informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) ontvangen vanaf deze namiddag de tien partijen die nog steeds in aanmerking komen voor de vorming van een federale regering. Dat werd vernomen in de omgeving van de Franstalige liberaal. Binnen een week trekken ze naar het Paleis om er bij de koning verslag uit te brengen. Het wordt wellicht hun eindverslag, waarin ze normaal gezien een voorstel voor een toekomstige meerderheid formuleren. De partijen mogen naargelang hun zetelaantal in de Kamer langskomen. Met andere woorden: N-VA en PS komen meteen aan bod. De informateurs zullen mondeling een nota toelichten. Die kwam tot stand op basis van de gesprekken die ze de voorbije weken hebben gevoerd, met onder meer de sociale partners, de Nationale Bank, het Riziv, de Dienst Vreemdelingenzaken, enzovoort. De tekst wordt nog verder geconcretiseerd en er wordt nog een begrotingsluik aan gekoppeld.

Vooraleer Coens en Bouchez naar het Paleis trekken, zullen ze het document nog eens grondig tegen het licht houden. Het is niet hun ambitie hun opdracht te verlengen, maar eerder het pad te effenen voor een nieuwe fase in de formatie van een regering of eventueel een preformatie.

bron: Belga