Informateur Bart De Wever geeft startnota vrij

Informateur Bart De Wever geeft startnota vrij

Informateur Bart De Wever heeft vanochtend een startnota voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering vrijgegeven. Deze voormiddag komen ook de partijbesturen van Open Vld, CD&V en N-VA samen. Vlaanderen moet zich volgens de nota meten met de Scandinavische toplanden. De Vlaamse regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel. Vlaanderen moet ook een "wereldreferentie" worden inzake innovatie, digitale transformatie en technologie, en de Vlaamse regering moet "meer dan ooit een investeringsregering" zijn.

In de startnota worden verantwoordelijkheid en solidariteit leidende principes genoemd. "Maar voor wat hoort wat. (...) Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag geldt voortaan een wachtperiode van zes maanden. Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, stellen we die waar mogelijk bij om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf."

De Wever spreekt voorts onder andere van een Vlaamse belastinghervorming (waarbij bijvoorbeeld de woonbonus zal uitdoven). Van een betonstop is geen sprake meer, wel van een "bouwshift". Er moeten meer gemeenten fusioneren en de provinciebesturen kunnen volgens de startnota vanaf 2024 ophouden te bestaan. En er moeten vier nationale parken komen.

bron: Belga