Indiase stad gaat mensen betalen als ze naar toilet gaan

Indiase stad gaat mensen betalen als ze naar toilet gaan

Om het uit de hand lopend fenomeen van wildplassen tegen te gaan, heeft de Indiase miljoenenstad Ahmedabad een ietwat atypisch idee ontwikkeld om dit aan te pakken. In de toekomst zullen mensen die de openbare toiletten gebruiken namelijk betaald worden. Omdat het probleem zo hardnekkig is, wil de stad dan ook de mensen die het goede voorbeeld geven belonen. Zo hopen ze het aantal wildplassers drastisch te verminderen.

Momenteel gaat het om een proefproject. Eerst zullen vooral de openbare toiletten dichtbij echte overlastgebieden aan de beurt zijn. Wanneer het systeem succesvol is, denkt de stad er aan om het uit te breiden naar alle toiletten in de stad. "Ons doel met dit project is om de openbare toiletten terug populair te maken. Daarnaast hopen we op langere termijn ook inkomsten te genereren door het plaatsen van reclame aan deze openbare toiletten", zo vertelt een vertegenwoordiger van de stad aan een Indiase krant. Maar de voornaamste reden blijft toch het aanpakken van wildplassen. In Ahmedabad is dat een echte plaag: "Sommige mensen doen zelfs hun grote behoefte midden op het voetpad. Dat zorgt voor echte problemen met de volksgezondheid."

Toch zullen de stadsbewoners niet snel rijk worden door in de stad naar het toilet te gaan. De stad zal 1 Indiase roepie betalen per plasbeurt. Omgerekend in euro is dat ongeveer 1 schamele eurocent.