"Iedereen moet beseffen dat we de situatie niet langer kunnen minimaliseren"

"Iedereen moet beseffen dat we de situatie niet langer kunnen minimaliseren"

De afgelopen week werden er gemiddeld 2.103 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in ons land. Dat is een stijging van 32 procent in vergelijking met de week ervoor. Op woensdag 30 september hebben we zelfs ruimschoots de kaap van 3.000 nieuwe gevallen op één dag overschreden. “De voorbije dagen stellen we jammer genoeg opnieuw een versnelling vast van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. De stabilisatie die we vorige week misschien nog in het vooruitzicht hadden, heeft zich dus niet doorgezet. Integendeel, we zien opnieuw een duidelijke stijging van het aantal gevallen, en we zien dat in alle provincies en bij alle leeftijden. Het Belgisch traject volgt goed de evolutie die we ook in Nederland en in Frankrijk zien”, vertelt Viroloog Steven Van Gucht.

Onrustwekkende stijging bij 90-plussers

Van Gucht ziet ook een zorgwekkende evolutie in de leeftijdscategorieën. “Het hoogst aantal besmettingen doet zich nog steeds voor bij de 20-jarigen, op de voet gevolgd door de oudere tieners. Het aantal besmettingen neemt verhoudingsgewijs af met de leeftijd, maar stijgt weliswaar ook bij de oudere leeftijden. We zien onder andere een onrustwekkende stijging bij de 90-plussers. Sinds begin september is het aantal gevallen bij de 90-plussers vertienvoudigd, en dat is toch wel verontrustend, vooral omdat het hier om een zeer kwetsbare leeftijdsgroep gaat”, klinkt het.

Laksheid en onverschilligheid achterwege laten

Yves Stevens, de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, benadrukt dat de situatie in ons land niet goed is en we extra voorzichtig moeten zijn. “De evolutie van de cijfers is absoluut niet goed. Iedereen moet beseffen dat we de situatie niet langer kunnen relativeren, of erger nog, minimaliseren. Laksheid en onverschilligheid zijn immers de trouwe bondgenoten van dit virus. Sommige mensen zullen zich moedeloos voelen door deze aanslepende situatie. Het duurt inderdaad al maanden en we beseffen dat het ook nog maanden zal duren. Blijf dus aandacht hebben voor uw eigen welzijn en het welzijn van familie en vrienden".

Maatregelen blijven respecteren

"De huidige situatie moet ons motiveren om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Enkel samen kunnen we de verspreiding van het virus afremmen. We moeten niet lijdzaam toekijken naar de evolutie van de cijfers. We zijn allemaal een actor en een deel van de oplossing. Ons gedrag bepaalt immers de curve. Respecteer dan ook rigoureus de bestaande maatregelen. Deze maatregelen zijn effectief, maar enkel als ze op een solidaire en collectieve manier worden toegepast. Heb aandacht altijd en overal voor de zes gouden regels. We kunnen het niet voldoende herhalen", besluit hij.