Iedereen kan binnenkort cohousingproject starten

Iedereen kan binnenkort cohousingproject starten

De kleine lap grond die we Vlaanderen noemen raakt stilaan volgebouwd. In de hoop nog wat groen te vrijwaren, kondigde de Vlaamse regering eind vorig jaar een ‘betonstop' aan. Tijd dus om te denken aan efficiëntere manieren van wonen en met meerdere mensen samenhokken in één gebouw, of cohousing, is daar een van. De Vlaamse regering gaat zo'n projecten binnenkort een vrijgeleide geven.

Enkel Vlaamse regels uitgesteld

De commissie Wonen keurde een ontwerpdecreet goed dat iedereen de mogelijkheid geeft om een cohousingproject op te starten. Momenteel botsen nog veel initiatieven op de verouderde regelgeving over wonen en worden daarom niet uitgevoerd. Het nieuwe decreet schuift de bestaande wetgeving zes jaar lang opzij.

Een belangrijke nuance is wel dat de initiatiefnemers enkel vrijgesteld zullen zijn van de Vlaamse wetgeving. "Zo zal er kunnen worden afgeweken van de minimale woonoppervlakte", legt N-VA-parlemenstlid Jelle Engelbosch uit. De federale regels bepalen onder andere de criteria van de sociale zekerheid van alleenstaanden of werkzoekenden. Als die mensen in een cohousingproject stappen, kan dat problemen opleveren, maar die hinderpalen worden idealiter opgelost in de proefperiode van zes jaar.

Het decreet werd goedgekeurd door de coalitiepartijen, met steun van Groen en sp.a, maar CD&V, nochtans een lid van de meerderheid, vindt dat het akkoord niet ver genoeg gaat. "We zijn tevreden dat er iets gebeurt. Het werd dringend tijd", zegt parlementslid An Christiaens. "Maar men mag niet wachten op de eerste resultaten, binnen zes jaar."

"We gaan geen zes jaar wachten", reageert minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). "Er zullen vroeger evaluaties gebeuren, zodat de nodige aanpassingen kunnen gebeuren wanneer blijkt dat er knelpunten zijn."