Hoofdkantoor federale politie: Laaouej (PS) vraagt snelle samenkomst commissie Financiën

PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej eist een snelle samenkomst van de Kamercommissie van Financiën. Aanleiding is de publicatie in L'Echo en De Tijd van conclusies van een "onthutsend" vertrouwelijk auditrapport van de Inspectie van Financiën over het Brusselse hoofdkantoor van de federale politie. Dat meldt Laaouej zaterdagavond aan Belga. Volgens het vertrouwelijk auditrapport van de Inspectie van Financiën heeft het hoofdkantoor van de federale politie tientallen miljoenen euro's te veel gekost aan de belastingbetaler. Het rapport klaagt onder meer een reeks ernstige tekortkomingen aan, zoals de niet-naleving van de wetgeving op de openbare aanbestedingen.

De Inspectie van Financiën zegt verder te vrezen dat de vastgestelde tekortkomingen in dit dossier zich herhalen in andere meer recente vastgoeddossiers, in het bijzonder omdat het handelt over belangrijke huurcontracten die herinrichtingswerken inhouden.

Om die redenen eist het Kamerlid van de Parti Socialiste een snelle bijeenkomst - bij de start van het werkjaar - van de Kamercommissie van Financiën, om de auteurs van het rapport maar ook de voogdijminister van de Regie der Gebouwen te horen.

bron: Belga