Honden maken kinderen minder angstig

Honden maken kinderen minder angstig

Honden zijn niet enkel een ideaal speelkameraadje voor kinderen, maar zorgen er ook voor dat ze minder bang zijn. De onderzoekers van onder andere het National Institute of Nursing Research en Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development gingen na wat de invloed van honden is op kinderen. Ze onderzochten het verband tussen het hebben van een hond en de (mentale) gezondheid van een kind. Hieruit konden de wetenschappers concluderen dat kinderen met een hond minder bang zijn dan kinderen die geen hond als huisdier hebben.

Voor het onderzoek werden 643 kinderen tussen zes en zeven jaar ondervraagd die zijn ingeschreven in het pediatrische zorgcentrum in New York. Onder andere de algemene gezondheidstoestand, het aantal uren dat het kind televisiekijkt, de BMI en de financiële toestand van het kind werden onderzocht. Ook de ouders werden bevraagd over de dagelijkse gewoonten van hun zoon of dochter. Van de onderzochte kinderen heeft 58% een hond thuis. Hiervan ervaart 12% angstgevoelens, terwijl het aandeel bij kinderen zonder hond 21% bedraagt. Bezitters van een trouwe viervoeter zijn dus opvallend minder angstig dan de groep die geen hond heeft thuis. Andere factoren zoals het inkomen van het gezin waar het kind deel van uitmaakt hebben geen invloed op de angstgevoelens bij een kind.

Dat honden een positieve invloed op het ervaren van angst levert eveneens voordelen op voor het omgaan met angst op latere leeftijd. Bovendien bewijst dit onderzoek dat therapie met honden zeer nuttig kan zijn wanneer men stress ervaart. De onderzoekers wijzen er ook op dat honden ideaal zijn om sociale interactie te stimuleren. Ze zijn als het ware ijsbrekers om een gesprek te beginnen met een onbekende.

Foto Pixabay