Homans wil fraude op sociale huurmarkt harder aanpakken

Homans wil fraude op sociale huurmarkt harder aanpakken

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) gaat fraude bij sociale huurders strenger aanpakken. De N-VA-politica bevestigt ook eerder aangekondigde plannen. Zo wordt komaf gemaakt met levenslange contracten en wordt het kooprecht van huurders ingeperkt. Dat heeft Homans vanmorgen bekendgemaakt. Een pakket maatregelen voor de sociale huurmarkt dus. In de eerste plaats een strenger aanpak van misbruiken, zoals bijvoorbeeld domiciliefraude. Het gaat bijvoorbeeld om huurders die hun sociale woning niet zelf bewonen maar onderverhuren. Een betere gegevensdeling moet helpen dat soort fraude beter op te sporen en te sanctioneren.

Minister Homans schrapt ook het kooprecht voor nieuwe huurders. Homans: "In het oude systeem kon de sociale huurder na vijf jaar zijn woning kopen. Iedere verkoop betekent een sociale woning minder op de huurmarkt. En dat terwijl de woning verkocht wordt aan de marktwaarde waardoor de sociale koper dus ook op de reguliere markt terecht kan".

De N-VA-minister bevestigt ook het plan om te stoppen met levenslange huurcontracten. Voortaan zullen sociale huurders een huurcontract van bepaalde duur krijgen. Homans: "Nieuwe huurcontracten kunnen na een periode van negen jaar beëindigd worden als het inkomen van de huurder 25 procent of meer boven de inkomensgrens ligt". Er zijn wel uitzonderingen. "Onder meer voor inwonende mantelzorgers voorzien we een uitzondering. Hun inkomen wordt niet meegerekend", aldus Homans.

Ook wie in een te grote woning woont (het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal huurders is groter dan één), kan zijn huurcontract - na het tweemaal weigeren van een passend aanbod binnen een straal van vijf kilometer van de huidige woning - voortaan opgezegd zien.

De tijdelijke contracten gelden enkel voor nieuwe huurders. Wel is het zo dat wie vandaag reeds huurt en in een te grote woning woont, binnenkort een onderbezettingsvergoeding van 25 euro vanaf de tweede overtollige kamer zal moeten betalen.

bron: Belga