Hof van beroep Luik verwerpt klacht van Ligue des droits de l'homme

Hof van beroep Luik verwerpt klacht van Ligue des droits de l'homme

De klacht van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten (LDH) tegen de uitwijzing van Soedanezen door de Belgische staat is afgewezen door het hof van beroep van Luik. Het hof draaide daarmee een verbod op de uitwijzingen terug dat in eerste aanleg was uitgesproken. LDH (Ligue des droits de l'homme) had de slechte behandeling van de Soedanezen aangeklaagd en de willekeurige arrestaties in de buurt van het Brusselse Noordstation. De mensenrechtenorganisatie wees ook op de risico's van een identificatie door de Soedanese autoriteiten. De rechtbank van eerste aanleg in Luik verbood in oktober bij uiterste hoogdringendheid de uitwijzing van Soedanezen die in het centrum van Vottem waren opgesloten. De rechtbank verbood ook de identificatie van de Soedanezen door een delegatie van de Soedanese autoriteiten.

De federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), ging in beroep tegen de uitspraak. Het hof van beroep oordeelde dat de aanklacht van LDH onontvankelijk was. "Het is geen uitspraak ten gronde, maar een technische beslissing in verband met een specificiteit van de wet. De staatssecretaris maakte zijn overwinning in een tweet bekend, maar het gaat daarbij om de vorm", preciseerde advocate Sibylle Gioé van de liga.

bron: Belga