Hoe verloopt de schaderegeling na een auto-ongeval?

Hoe verloopt de schaderegeling na een auto-ongeval?

Bij een auto-ongeval is de verzekeraar het eerste aanspreekpunt. In principe zal de verzekeraar de herstellingskosten betalen, eventueel na aftrek van een franchise, tenzij er sprake is van een perte totale. Dan vergoedt de verzekeraar de restwaarde van de auto. De aansprakelijkheidsvraag speelt echter ook een rol, want als er geen aansprakelijke tegenpartij is, moet je een omniumverzekering hebben die het schadegeval dekt.

Afhankelijk of de auto al dan niet perte totale is

Een auto is perte totale wanneer de herstellingskosten om de auto te repareren groter zijn dan de waarde van de auto min de wrakwaarde. Ook een wrak heeft namelijk een kleine waarde, vooral door de metaalwaarde. Het bepalen van de omvang van de schade gebeurt door een expert die door de verzekeraar is aangesteld.

De auto is na het ongeval stuk en dus kan je niet zomaar aantonen wat de waarde van de auto net voor het ongeval was. Daarom bepaalt de verzekeraar de waarde van de auto op een andere manier. Hoe dit gebeurt, kan per verzekeraar sterk verschillen. Grofweg zijn er twee systemen mogelijk. Bij sommige verzekeraars wordt er een onafhankelijke expert aangewezen die na het ongeval zal bepalen wat de werkelijke waarde moet zijn geweest. De meeste verzekeraars werken echter aan de hand van een aangenomen waarde. Op basis van een afschrijvingspercentage zal de auto maand na maand aan waarde inboeten. Hoe hoog dit afschrijvingspercentage is en of de afschrijvingen al meteen beginnen te lopen of pas na een vooropgestelde tijd, verschilt per verzekeraar. Het is meteen ook de reden waarom je autoverzekeringen niet alleen op basis van hun prijs moet vergelijken.

Wanneer een auto niet perte totale is, zal de verzekeraar de herstelkosten vergoeden. Ook hier zal een door de verzekeraar aangestelde expert de schade bepalen. Eenmaal het een en ander is goedgekeurd, kunnen de herstellingen aan de auto starten. Je bent echter niet verplicht om de autoschade ook daadwerkelijk te herstellen. Niets of niemand belet je om te blijven rijden met een kras of een deuk.

Uitbetalende verzekeraar

Wie de schade zal vergoeden, is altijd afhankelijk van de aansprakelijkheid. Als een andere bestuurder aansprakelijk is, zal in principe zijn BA-verzekering de schade vergoeden. Echter, veel verzekeraars hebben onderling afspraken gemaakt – een zogenaamde RDR-regeling – en dan kan het dat je eigen BA-verzekeraar het een en ander zal afhandelen. Dit is eenvoudiger communiceren. Wanneer de tegenpartij geen BA-verzekering heeft afgesloten, wat verplicht is, zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tussenbeide komen. Dergelijke afspraken kunnen ook gevolgen hebben voor de schadeafhandeling bij bijzondere situaties zoals een kettingbotsing.

Als je zelf aansprakelijk bent voor het schadegeval, is het in principe de eigen omniumverzekering die de herstellingswerken zal vergoeden. Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een gedeelde aansprakelijkheid, waardoor zowel de eigen omniumverzekering als de BA-verzekering van de tegenpartij bij de afhandeling betrokken zijn.

Franchise bij de autoverzekering

Wanneer een verzekerde zelf geen nadelige gevolgen van een mogelijk ongeval ervaart, zou men roekeloos kunnen zijn. Voor de verzekeraar is dat natuurlijk geen goede zaak, want de beste verzekeringsnemer is een verzekeringsnemer die niet te vaak schade declareert. Het is meteen ook de reden waarom er vaak een franchise of een eigen risico wordt afgesproken. "Wanneer men zelf in de geldbuidel moet tasten, zal men wel voorzichtiger rijden", luidt de redenering.

Het eigen risico houdt veelal in dat een eerste deel van de schade niet wordt gedekt door de verzekeraar. Bij een eigen risico van 1.000 euro en 5.000 euro herstellingskosten zal de verzekeraar dus slechts 4.000 euro uitbetalen. Het hoeft echter niet altijd om een vast bedrag te gaan, want ook percentages zijn mogelijk. Soms gaat het dan weer om een Engelse franchise. Hierbij draai je zelf op voor de kosten zolang de schade onder een bepaald drempelbedrag zit. Als het drempelbedrag wordt overschreden, wordt de volledige herstelling door de verzekeraar betaald.

Als er ondanks een eigen risico toch te vaak schadegevallen worden aangegeven, kan de verzekeraar ook op andere manieren ingrijpen. Na een ongeval kan de verzekeraar namelijk de verzekeringsovereenkomst opzeggen of de verzekeringspremie verhogen.