Hitte is nefast voor de productiviteit op het werk

Hitte is nefast voor de productiviteit op het werk

Het MIT nam de statistieken van de voorbije veertig jaar nader onder de loep. En wat blijkt? Bij temperaturen hoger dan 15°C daalt de productiviteit met 1,5 tot 1,7% per dag en per graad die erbij komt. En dat is duidelijk te merken tijdens de zomermaanden, wanneer de werkcapaciteit zakt tot ongeveer 90% van het potentieel. Hoe warmer het klimaat, hoe sterker het effect.

Uit een rapport van het Amerikaans Nationaal klimaatagentschap (NOAA) blijkt eveneens dat onze capaciteit door de toegenomen temperatuur tegen 2050 zou dalen tot slechts 80% in de piekmaanden, zelfs als de uitstoot van broeikasgassen aan banden zou worden gelegd. De hogere temperatuur zou vooral gevolgen hebben voor werknemers die buiten werken of een beroep uitoefenen waarbij hitte nu al een grote impact heeft. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers, fabrieksarbeiders of bakkers.

Tot slot zou de hitte niet alleen een impact hebben op de productiviteit van de werknemers, maar ook op de bedrijfsomzet. Indien de gemiddelde jaartemperatuur met 1 °C stijgt, daalt de omzet eveneens met 1 à 2%. Uiteraard gaat het om algemene cijfers, maar in bepaalde sectoren kan er duidelijk een verband gelegd worden tussen de stijgende temperaturen en de reflex van de consument. Bij een temperatuur van 22°C gaat de bierverkoop in de supermarketen namelijk de hoogte in, maar bij 27°C daalt de alcoholverkoop terug en krijgt de consumptie van niet-alcoholische en ongesuikerde dranken een boost.

De komende jaren zullen we hoe dan ook steeds vaker met hittegolven te maken krijgen. Tussen vandaag en 1981 werden er volgens de Météo France in Frankrijk al dubbel zoveel hittegolven opgemeten al stussen 1947 en 1980.