Hierover zit de Nationale Veiligheidsraad vanaf deze ochtend samen

Hierover zit de Nationale Veiligheidsraad vanaf deze ochtend samen

Vandaag beslist de Nationale Veiligheidsraad hoe we de exitstrategie uit de lockdown verderzetten. Op de persconferentie van 24 april kregen we al de algemene principes van die strategie uitgelegd via een uitgebreide PowerPointpresentatie. Die kwam er pas laat 's avonds. Om te vermijden dat de bevolking opnieuw lang moet wachten op de besluiten begint de bijeenkomst deze keer om 9 uur 's morgens in plaats van in de namiddag. Verder zullen we ook op voorhand weten hoe laat de persconferentie plaatsvindt en zal er geen digitale presentatie zijn.

1. Winkels en markten

Nadat afgelopen maandag (4 mei) de eerste fase van kracht ging en de meeste bedrijven het werk konden hervatten, is het in de volgende fase de beurt aan de winkels. Die zouden opengaan als de gezondheidssituatie dat toeliet. Om dat te weten, kijken de experts naar het aantal ziekenhuisopnames, de hoeveelheid covid-patiënten op intensieve zorg en het aantal consultaties bij de huisarts.

Strikte voorwaarden

Volgens meerdere bronnen is de kans erg groot dat de winkels zullen openen. Toch zal dat gebeuren onder strikte voorwaarden. Dat kan gaan over het afbakenen van plaatsen waar enkel het personeel of enkel de klanten mogen komen, het opstellen van suggesties voor de verschillende soorten winkels en het al dan niet verplichten van mondmaskers.

Ook terug naar de markt?

Ook marktkramers hopen dat ze vandaag groen licht zullen krijgen. Zij spreken van ‘oneerlijke concurrentie' als de kraampjes dicht zouden moeten blijven terwijl de winkels wel mogen openen. De vraag blijft hoe dat veilig zou kunnen verlopen. Voor deze beslissing zou daarom vooral gekeken worden naar het advies van de experten.

2. Sportclubs en competities

Voorlopig staan de sportkampioenschappen nog op pauze. De organisaties wachten op een beslissing van de politiek om te weten of het seizoen definitief wordt stopgezet. De Veiligheidsraad wil vandaag perspectief bieden aan de hele sector, maar of dat zal lukken is nog niet zeker. Velen dringen aan om al zeker over het voetbal te beslissen, maar anderen zijn geen fan van een gedeeltelijke beslissing omdat dat voor veel discussie zorgt. Vooral het advies van de virologen zal doorwegen, omdat de politiek de schijn van partijdigheid wil vermijden over dit onderwerp.

Voetballers willen nog niet spelen

Het profvoetbal vraagt om duidelijkheid. Zondag stelde de Pro League, de hoogste afdeling van het Belgisch profvoetbal, hun beslissing uit in afwachting van orders uit de politiek. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (NV-A) zat de afgelopen dagen samen met de grote sportfederaties om een plan voor te leggen aan de Veiligheidsraad. Veel eersteklasseploegen hopen dat er niet gespeeld mag worden tot 31 juli. In dat geval is er sprake van overmacht en zijn de clubs niet verplicht om tv-rechtenhouders terug te betalen voor de wedstrijden die niet werden uitgezonden.

Geruchten

Binnen de voetbalwereld gaat het gerucht de ronde dat groepstrainingen terug zouden starten vanaf midden juni. Verder zouden wedstrijden achter gesloten deuren toegestaan zijn vanaf augustus en wedstrijden met publiek vanaf september. Dat zou betekenen dat de huidige competitie niet meer wordt afgewerkt.

3. Nog even wachten op sociale contacten, horeca, reizen en jeugdkampen

Hoewel velen aandringen op het toelaten van meer sociale contacten, zijn er nog geen concrete plannen om het daarover te hebben. Dat thema zou wel op de volgende Veiligheidsraad, in de aanloop naar 18 mei, aan bod komen. Verder hoeft ook de horeca nog geen duidelijkheid te verwachten: de voorwaarden voor een veilige heropstart op 8 juni zouden midden mei besproken worden, maar alles hangt af van de impact van de eerdere versoepelingen. Ten slotte is het ook nog te vroeg om uitspraken te doen over jeugdkampen en vakanties.