Hier storen sollicitanten zich aan tijdens een sollicitatiegesprek

Hier storen sollicitanten zich aan tijdens een sollicitatiegesprek

Uit onderzoek van Intelligence Group blijkt er tijdens een sollicitatiegesprek nog van alles mis te gaan. Ruim 3.000 kandidaten van verschillende Nederlandse opleidingsniveaus werden ondervraagd. Alle niveaus hadden in ieder geval gemeen dat zij een gehaast gesprek en een gebrek aan interesse van de gesprekspartner niet kunnen waarderen.

Opvallende verschillen

Verder is er een aantal opvallende verschillen. Zo ergeren vmbo'ers (BSO) zich meer dan gemiddeld aan ongepast taalgebruik en storen zij zich juist minder vaak dan gemiddeld aan een slechte voorbereiding van de gesprekspartner. Dat laatste geldt in mindere mate ook voor mbo'ers (Aanvullend secundair beroepsonderwijs).

Mbo'ers storen zich daarentegen wel meer dan gemiddeld aan het te laat arriveren van de gesprekspartner en het vaak onderbroken worden tijdens het praten.

Bij hbo'ers (hogeschool) en vwo'ers (ASO) leidt een slechte voorbereiding van de gesprekspartner tot bovengemiddelde ergernis. Voor wo'ers (universiteit) geldt dat zij zich ook bovenmatig storen aan onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure. Het te laat arriveren van de gesprekspartner is iets waar hbo'ers en wo'ers zich duidelijk minder aan storen.

Mannen en vrouwen

Ook is er met betrekking tot geslacht een verschil in ergernissen zichtbaar. Zo storen vrouwen zich bovenmatig aan ongepast taalgebruik, terwijl mannen zich meer dan gemiddeld storen aan een gesprekspartner die indruk probeert te maken.

Vrouwen storen zich ook meer dan mannen aan een gebrek aan interesse van de gesprekspartner, het vaak onderbroken worden tijdens het praten, onduidelijkheid over het vervolg van de procedure en het vermijden van oogcontact.