"Het Punt stimuleert diversiteit in vrijwilligerswerk"

"Het Punt stimuleert diversiteit in vrijwilligerswerk"

Vrijwilligerswerk is erg in trek en dat is ook in Brussel zo. Heel wat mensen willen graag de handen uit de mouwen steken, zich inzetten voor een goed doel, ervaring opdoen om werk te vinden of om nieuwe mensen te leren kennen. In een multiculturele stad als Brussel is het ook een prima manier om de kennis van een andere taal bij te spijkeren en de stad te ontdekken. "De kandidaten gaan soms heel bewust op zoek naar aansluiting bij Nederlandstalige organisaties. We streven ernaar om diversiteit in het vrijwilligerswerk actief te promoten en verenigingen daarvoor warm te maken", zeggen Barbara Fruyt en Riet Decuyper van Het Steunpunt Vrijwilligerswerk in Brussel, kortweg Het Punt. Er loopt ook een project rond interculturalisering van het vrijwilligerswerk.

'Beauty Verhalen Platform' - Zinaplatform en Kaaitheater - Hilde Peeters

Groot aanbod aan vrijwilligers

Het vinden van vrijwilligers uit de verschillende Brusselse gemeenschappen is alvast geen probleem. Integendeel. "We werken ook samen met partners die mensen naar ons doorsturen, zoals het Centrum voor Volwassenenonderwijs en het Brussels Onthaalbureau Inburgering (Bon). In 2016 kregen we minstens 38 nationaliteiten over de vloer, zij maakten de helft uit van alle kandidaat-vrijwilligers. We gingen ook met onze mobiele onthaalbalie naar de wijken, en dat had veel succes", aldus Riet Decuyper.

"De interesses van vrijwilligers zijn heel verschillend. Sommigen willen klusjes doen, anderen willen meewerken aan een kunstproject, hun eigen talent delen of voedsel bedelen. In de bibliotheek Muntpunt, op het Muntplein in het centrum van de stad, zijn we via onze eigen vrijwilligers van maandag tot donderdag op een laagdrempelige manier bereikbaar voor iedereen met vragen over vrijwilligerswerk", aldus Barbara Fruyt.

Gemengde teams

Verschillende verenigingen werken al met een gemengd team vrijwilligers. "Onder meer A Place to Live, dat zich richt tot kwetsbare gezinnen. Een divers team van ruim 100 vrijwilligers begeleidt kampen en uitstappen. De meesten namen er vroeger zelf aan deel en werden gestimuleerd als begeleider mee verantwoordelijkheid te dragen. Dat is ook zo bij bijvoorbeeld Les Gazelles de Bruxelles, een loopgroep, en Collectmet, een initiatief tegen foodwaste: iedereen is er welkom. Dat is empowerment via vrijwilligerswerk, iets dat Het Punt heel erg aanmoedigt", zegt Katrijn Geeraert, projectmedewerker interculturalisering.

Taalkennis hoeft geen barrière te zijn. Vrijwilligers kunnen taken uitvoeren waarbij de taal minder een rol speelt. In Brussel is meertaligheid sowieso vrij gewoon. De grote uitdaging is om de eerder 'traditionele' organisaties hiervan te overtuigen.

'Schwalbe zoekt massa' - Kaaitheater - Hilde Peeters

Open attitude

Interesse in diversiteit is er zeker. De afgelopen twee jaar stapten 25 organisaties mee in het lerend netwerk dat Het Punt hierrond aanbood. Toch is soms een duwtje in de rug nodig. De werkdruk is vaak hoog, er is weinig tijd en ruimte om te investeren in vrijwilligers en in gemengde teams. Cruciaal hierbij is dat organisaties stilstaan bij de win-win: waarom wil ik met een multicultureel team werken en waarom zouden zij zich bij mij willen inzetten? Hoe zorg ik ervoor dat een vrijwilliger zich thuis voelt in mijn organisatie en er trots op is?

Burgerinitiatieven

Het profiel van de organisaties waarmee Het Punt werkt, is heel uiteenlopend. Er zijn grote organisaties die actief zijn in de welzijns- of de socioculturele sector. Daarnaast zijn er ook heel kleine initiatieven en verenigingen die geen of nauwelijks vast personeel in dienst hebben. Dit zijn bijvoorbeeld zelforganisaties of burgerinitiatieven. Mensen die volkstuintjes oprichten, buurtfeesten organiseren of een systeem opzetten om werkmateriaal uit te lenen. Kortom: initiatieven die mensen samenbrengen en zorgen voor een duurzaam Brussel, waar het prettig wonen is.

Door Hilde Pauwels

Wat is Het Punt vzw?

Vrijwilligers en organisaties samenbrengen en ondersteunen. Dat doet Het Punt.

Je kan bij hen terecht als je aan de slag wil als vrijwilliger, maar ook als je organisatie vrijwilligers zoekt. Er zijn drie vaste medewerkers. Er is ook een projectmedewerker interculturalisering. Hiervoor krijgt Het Punt een tijdelijke subsidie. Intercultureel vrijwilligerswerk krijgt hierdoor momenteel extra input en ondersteuning, maar zal ook daarna als een rode draad door de dagelijkse werking blijven lopen.

Het Punt vzw - Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

info@hetpuntbrussel.be

Tel. 02 218 55 16

www.hetpuntbrussel.be

www.vollenbakvolontaire.be

www.facebook.com/hetpuntvzw

Oproep!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk in Brussel?

Het Punt vzw helpt je persoonlijk! Ga langs bij het onthaal op de derde verdieping van het Muntpunt (Munt 6, 1000 Brussel).

Open: ma | di | woe | do 12 tot 14u & woe 17 tot 19u

Foto Het Punt vzw

In onze Metro Diversity-reeks laten we mensen en organisaties aan bod die zich in en rond Brussel inzetten voor diversiteit. Vandaag komt Het Punt aan bod, een vzw die vrijwilligerswerk faciliteert.