Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de sociale economie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de sociale economie

Recyclage, tweedehands, fietsherstellingen, thuiszorg… Achter de term sociale economie schuilt een brede waaier aan activiteiten. Die zijn niet altijd even bekend, maar wel altijd onmisbaar voor de goede werking van een stad. Sociaaleconomische bedrijven zijn vaak coöperatieven met een maatschappelijk doel, verenigingen, stichtingen of mutualiteiten, ver weg van privébedrijven die winst willen maken.Ze zijn gericht op de belangen van de gemeenschap, het versterken van de sociale cohesie en duurzame ontwikkeling.

Deze bedrijven creëren ook heel wat jobs. In 2005 had de Brusselse sociale economie 462 mensen voltijds in dienst. In 2013 was dat aantal bijna verdrievoudigd, tot 1.371. Enkele van deze bedrijven zijn heel bekend, zoals de vzw Spullenhulp. Andere zouden graag wat meer naamsbekendheid verwerven. Zoals de vzw Cosmos, die warme maaltijden klaarmaakt voor verenigingen, scholen en rusthuizen.

De sociale economie biedt jobkansen aan mensen die doorgaans moeilijk werk vinden: laaggeschoolden, langdurig werklozen, mensen die financiële sociale bijstand krijgen, werknemers met een leefloon, ex-gevangenen enz. Brussel Economie en Werkgelegenheid erkent en subsidieert deze structuren, die kwetsbare personen op de arbeidsmarkt opleiden en re-integreren.

Sinds 2005 kan elke Brusselse onderneming of vzw een aanvraag indienen om erkend te worden als re-integratiebedrijf of lokaal werkgelegenheidsinitiatief. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze dankzij deze erkenning een financiering krijgen. En ze zijn met steeds meer. In 2005 werden 26 vzw's en 3 bedrijven erkend. In 2013 waren dat er bijna drie keer zo veel (74 vzw's en 16 bedrijven). In 2014 investeerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via subsidies 7,25 miljoen euro in de sociale economie.

Meer info over de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de sociale economie vind je op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid: http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/web/aee/economie-sociale