Herziene coronabarometer vrijdag op Overlegcomité

Herziene coronabarometer vrijdag op Overlegcomité

De coronabarometer zit al een hele tijd in de pijplijn. Bedoeling was dat het een instrument zou worden dat bestaat uit verschillende alarmniveaus op basis van drempelwaarden. Hij moest aangeven welke maatregelen noodzakelijk zijn voor welk niveau.

Minister Vandenbroucke gaf eerder al aan dat die versie van de barometer grondig moest worden herdacht. Wat nu op tafel ligt, is een eenvoudigere, binaire benadering, waarin twee fases zijn opgenomen. De eerste is erop gericht uit de coronastorm te geraken richting een zogenaamde veilige haven. De tweede houdt in dat wordt voorkomen dat we terug in de storm terecht komen, waarbij moet worden bepaald wat je moet doen bij welke aanduidingen.

Beslissing blijft bij de regering

Het is niet de bedoeling dat er een automatische koppeling komt, maar dat er steeds een beoordeling moet plaatsvinden. Met andere woorden: als er zich 's morgens een bepaalde evolutie aftekent, leidt die niet automatisch tot maatregelen die bijvoorbeeld in de namiddag ingaan.

Quid winkels?

Het Overlegcomité zal zich vrijdag ook buigen over de kerstperiode en de winkels. Minister van Zelfstandigen David Clarinval pleitte er maandag al voor dat het Overlegcomité een heropening ernstig zou moeten overwegen, of anders zou hij op zijn minst versoepelingen voorstellen.

Premier Alexander De Croo verklaarde dinsdag dat beslissingen vrijdag zullen worden genomen op basis van feiten en cijfers. "Ik begrijp natuurlijk dat ondernemers een activiteit willen wederopstarten. We zullen vrijdag duidelijkheid geven of dat kan en onder welke voorwaarden", luidde het.