Hervorming vennootschapsbelasting - "Onstabiel investeringsklimaat is beste recept om tewerkstelling af te bouwen"

Een onstabiel investeringsklimaat creëren is het beste recept om zo snel mogelijk de tewerkstelling af te bouwen. Dat meldt ACV-CSC Metea Brabant donderdagavond in een reactie op de hervorming van de vennootschapsbelasting die minister van Financiën Van Overtveldt voorbereidt en waarin voorzien is dat de investeringsaftrek geschrapt wordt. "Met ontstentenis vernemen wij via de pers de intentie van federaal minister van Financiën Van Overtveldt om de beloftes die eerder dit jaar aan Audi gedaan zijn in het kader van de bouw van de 100 procent elektrische SUV in Brussel terug te schroeven", zegt William Van Erdeghem, zoneverantwoordelijke ACV-CSC Metea Brabant. "Dit is inderdaad de kortste weg om vele duizenden jobs zowel bij Audi Brussel als bij de toeleveranciers op de helling te zetten."

ACV-CSC Metea "hoopt dat er toch nog regeringsleden of partijen zijn voor wie een gegeven woord nog een zekere waarde heeft en eist een duidelijke stellingname in dit dossier". "Om de toekomst van alle werknemers veilig te stellen eisen wij onmiddellijk overleg met alle betrokken partijen", klinkt het nog.

Het kabinet Van Overtveldt heeft ondertussen benadrukt dat Audi geen nadeel zal ondervinden door de schrapping van de investeringsaftrek. Het heeft daarover donderdag contact gehad met de autobouwer.

bron: Belga