Herenakkoord: "Parlementair werk op gang trekken met hoorzittingen"

Binnen de federale meerderheid zijn nog geen afspraken gemaakt over hoe het verder moet na het afspringen van het sociaal overleg rond modernere stakingsregels. Open Vld en MR willen het parlementair werk alvast op gang trekken met hoorzittingen. Ook N-VA is daartoe bereid, maar wil het wetgevend werk intussen niet in de koelkast steken. Vakbonden en werkgevers onderhandelen al een tijdje over de actualisering van het herenakkoord rond de "do's en don'ts" bij stakingen. Een kleine twee weken geleden kregen ze van de regering een laatste kans, maar ook die draaide op niets uit. Nu is het dus aan de politiek, klinkt het bij elk van de meerderheidspartijen. Al is nog niet duidelijk wat dat precies betekent. Minister van Werk Kris Peeters liet nog in het midden of de regering dan wel het parlement nu het initiatief moet nemen.

Open Vld en MR willen alvast van start gaan met hoorzittingen in de Kamer. "Meteen met wetsvoorstellen komen heeft niet veel zin als ze niet gestemd gaan worden", verduidelijkt Egbert Lachaert (Open Vld). "Hoorzittingen bieden de kans om de standpunten in alle openheid te horen, te distilleren waarover eensgezindheid bestaat en de rest proberen te trancheren."

Bovendien, vervolgt Lachaert, helpen hoorzittingen om wat tijd te kopen tot na de sociale verkiezingen in mei. "Dat is wellicht wat comfortabeler voor de sociale partners. Het is beter om op een constructieve manier vooruitgang te boeken", aldus nog de liberaal.

N-VA wil het wetgevend werk echter niet koppelen aan de sociale verkiezingen. "Dat zou te ver gaan", vindt Zuhal Demir, die benadrukt dat het nu ontegensprekelijk aan de politiek is. Ze staat open voor hoorzittingen, "maar het kan niet de bedoeling zijn vertragingsmanoeuvres in te lassen". "We kennen de verschillende standpunten intussen." Al erkent het N-VA-Kamerlid dat "goede wetgeving" sowieso enkele maanden zal vergen.

Demir herhaalt nog dat ze niet aan de essentie van het stakingsrecht wil raken. "Maar er is wel nood aan modernere stakingsregels die ook het recht op werken verzekeren én wangedrag tegengaan", besluit ze.

Bij CD&V waarschuwt men tot slot dat eenzijdig opgelegde regels niet veel zullen uithalen. "Afspraken die bepalen hoe twee partijen zich moeten gedragen tijdens een conflict, die kan je als derde partij niet zomaar opleggen", vindt Stefaan Vercamer. "Als er geen draagvlak voor bestaat, dan werkt het niet."

Het is nu dus zaak na te gaan "hoe we met een zekere betrokkenheid van de sociale partners toch voor een verfijning van het herenakkoord kunnen zorgen", besluit de christendemocraat. Net als zijn coalitiepartners in de Kamer onderstreept Vercamer daarbij dat nog niet is uitgemaakt of dat best via de regering dan wel het parlement kan gebeuren.

bron: Belga