"Helm maakt ons verkeer niet veiliger"

"Helm maakt ons verkeer niet veiliger"

Een helm is een individuele beschermingsmaatregel die de oorzaak van verkeersonveiligheid op geen enkele manier aanpakt. Dat zegt de Fietserbond in een reactie op het memorandum voor 2019 van Verkeersinstituut Vias. Daarin pleit de organisatie voor helmplicht voor fietsende kinderen tot 14 jaar. De Fietsersbond kan zich in veel van de maatregelen die Vias opsomt vinden. Zo deelt hij de vraag naar extra investeringen in veilige fietsinfrastructuur, een veralgemening van de zone 30 in bebouwde kom en efficiëntere snelheidscontroles. Maar een helmplicht hoort volgens de Fietsersbond niet thuis in het rijtje met concrete maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Het wekt de indruk dat men iets aan de verkeersveiligheid doet terwijl men de oorzaken niet aanpakt.

Voorbeelden uit het buitenland leren volgens de belangenvereniging voor fietsers dat wanneer de helmplicht wordt ingevoerd, het aantal fietsers daalt. En dat doet het effect van "safety by numbers" teniet, het feit dat de veiligheid van de fietser toeneemt naarmate er meer fietsers zijn.

De Fietserbond pleit, net als Vias, voor meer onderzoek naar de oorzaken van verkeersongevallen. "Enkel als we de werkelijke oorzaken van ongevallen kennen, kunnen deze aangepakt worden en echt bijdragen tot een betere verkeersveiligheid. Veel meer dan de helmplicht", klinkt het.

bron: Belga