Helft van de Belgen is te zwaar

Helft van de Belgen is te zwaar

Aan de studie hebben duizend Belgen deelgenomen. Zo'n 33% van hen heeft een BMI hoger dan 25 en heeft dus overgewicht. Bij 18% ligt die BMI zelfs hoger dan 30. In dat geval spreken we van obesitas.

Mannen vs. vrouwen

De mannen zijn met 56,4% die aan overgewicht lijden, duidelijk het zwaarste geslacht. Bij 47,8% van de vrouwen ligt het cijfer op de weegschaal te hoog. Er zijn gemiddeld ook meer mannen obees dan vrouwen (18,8% tegenover 16,8%).

Jongeren

Alarmerend is dat 41% van de Belgen jonger dan 34 jaar te veel weegt. 15 van de 100 Belgen jonger dan 34 jaar hebben zelfs een BMI van meer dan 30. En het wordt er niet beter op naarmate de leeftijd stijgt want in de categorie 35 tot 54 jaar zou al meer dan de helft (51,2%) te zwaar zijn. Bij de 55- plussers stijgt het percentage zelfs tot 59,1%.

Te weinig zelfdiscipline

Een positieve noot: de Belgen zijn zich bewust van het feit dat ze moeten afvallen. Zes op de tien geeft aan gewicht te willen verliezen en wenst hiervoor professionele begeleiding. Alles samen wil de meerderjarige Belgische bevolking een hallucinante 52.636 ton afvallen. Ter vergelijking, dat komt overeen met 309 blauwe vinvissen of maar liefst 127 volgeladen Boeings. De helft van de Belgen heeft al eens (of meermaals) een dieet geprobeerd maar slechts één op de drie behaalde het gewenste resultaat. Twee op de drie Belgen van wie het dieet mislukte, geeft te weinig zelfdiscipline als belangrijkste reden op.

De kwalijke effecten van obesitas zijn nochtans niet min. Diabetes, hart- en vaatziekten, cholesterol, verhoogde bloeddruk, gewrichts-, ademhalings- en slaapproblemen zijn slechts enkele gevolgen die een grote impact op de levenskwaliteit hebben.

Volgens dokter Chris Goossens spelen huisartsen een belangrijke rol in de strijd tegen overgewicht. «Alles start bij de arts. Zij kunnen het taboe omtrent obesitas doorbreken door hun patiënten bewust te maken van het belang van een gezond gewicht voor de algemene gezondheid», vertelt Goossens.