Helft van alle Afrikaanse leeuwen zal binnen 20 jaar verdwenen zijn

Helft van alle Afrikaanse leeuwen zal binnen 20 jaar verdwenen zijn

Deze dramatische boodschap is afkomstig van een internationale onderzoeksgroep onder leiding van de universiteit van Oxford. Zij vergeleken 47 studies naar leeuwen uit verschillende regio's van Afrika van de afgelopen 20 jaar. Vooral de regionale verschillen zijn opvallend. Alleen in Zuid-Afrika nam het aantal grote katachtigen toe. Die stabiele leeuwenpopulatie is vooral te wijten aan de talrijke afgeschermde natuurreservaten waar de dieren in de gaten worden gehouden.

In Oost-Afrika neemt de populatie echter af, en bijzonder nijpend is de situatie in West- en Centraal-Afrika. Daar zal de helft van de leeuwen waarschijnlijk binnen de 20 jaar verdwijnen, voorspellen de onderzoekers. De schuld moet gezocht worden bij het verdwijnen van geschikte leefgebieden, de jacht en de conflicten met mensen.

Volgens de Rode Lijst van de World Conservation Union (IUCN) heeft de leeuw momenteel de status 'bedreigd'. Op basis van hun onderzoek, stellen de wetenschappers voor om deze classificatie te heroverwegen. In West- en Centraal- en Oost-Afrika zou de status ‘kritisch' moeten zijn. In een paar regio's zelfs ‘uitgestorven in het wild'.