Helft mensen hadden het mentaal moeilijk op piek coronagolven, vooral jongeren en vrouwen zien af

Helft mensen hadden het mentaal moeilijk op piek coronagolven, vooral jongeren en vrouwen zien af

De universiteiten van Antwerpen en Louvain-la-Neuve hebben nagegaan hoe zwaar de coronapandemie op onze mentale gezondheid doorweegt. Uit de rondvraag blijkt dat bijna de helft van de mensen op de piek van de coronagolven worstelde met zijn of haar mentale gezondheid. De twee uniefs bevroegen de bevolking (ruim 6.300 mensen) vier keer doorheen de coronacrisis: in maart (drie dagen na de start van de eerste lockdown), april, juni (tijdens versoepelingen) en november (de tweede golf).

Psychologische problemen

Volgens de onderzoekers is er duidelijk een verband tussen de hevigheid van de corona-epidemie en het mentale welzijn. Zo bevond in maart en april respectievelijk 48 en 46% van de respondenten zich in een risicogebied voor psychologische problemen. In juni, toen er versoepeld werd, verbeterde dat tot een op de drie personen (32%), maar in november steeg dat percentage weer naar 47%.

Aan het ene einde van het spectrum staat een groep van 27% van de respondenten die tot nu toe de drempel voor psychologische nood nooit bereikten, aan de andere kant bevond 17% zich op de vier enquêtemomenten telkens in de risicozone. Vrouwen en jongeren gaven verhoudingsgewijs vaker mentale problemen aan. Zo is er sprake van gemiddeld 1,85 "momenten van nood" bij vrouwen, tegen, 1,45 bij mannen.

Jongeren en vrouwen

Maar vooral tussen leeftijd en mentaal welzijn is er een duidelijk verband. "Hoe jonger, hoe meer momenten van psychologische nood er waren tussen maart en november", klinkt het in een persbericht van UCLouvain. "De jongere groepen hadden twee keer zoveel moeilijke momenten dan de oudere." Bij de -14-jarigen waren er van maart tot november bijvoorbeeld gemiddeld 2,73 momenten van ernstige mentale moeilijkheden, bij de 15- tot 24-jarigen is dat 2,24. Nadien daalt het aantal crisismomenten stelselmatig.

Een kwart van de problemen is volgens de onderzoekers het gevolg van isolement, gebrek aan sociale ondersteuning en aan activiteiten. In april gaf 43% aan online gekeken te hebben naar informatie over psychologische hulp. De onderzoekers pleiten er in Le Soir onder meer voor het sociale leven te ondersteunen, vooral voor jongeren. De scholen moeten openblijven, vinden ze, en het is wenselijk dat studenten zouden kunnen terugkeren naar de auditoria. En de mogelijkheden tot psychologische hulp zijn mogelijk niet genoeg bekend.