Helft Belgen maakt verkeersagressie mee

Helft Belgen maakt verkeersagressie mee

Eigen schuld, dikke bult, ook op de baan. Zo blijken bestuurders die zelf aangeven dagelijks agressief te zijn in het verkeer, dubbel zo vaak betrokken te zijn in ongevallen dan rustigere bestuurders. Dat leert een peiling van Vias Institute, het vroegere BIVV, naar aanleiding van ‘Nationale dag voor de verkeersveiligheid'.

In een geval op vijftig vallen er klappen

Uit de bevraging blijkt dat 57% van de Belgen in het afgelopen jaar verkeersagressie heeft meegemaakt. Toeterende wagens (28%), obscene gebaren (28%) en verbale agressie (27%) komen het vaakst voor. In 2% van de gevallen ging het om fysieke agressie.

Opvallend is dat er een groot verschil is tussen de regio's. Van de Vlamingen zegt iets meer dan de helft in het afgelopen jaar niet het slachtoffer geweest te zijn van verkeersagressie. Bij de Walen kan maar een derde dat zeggen en bij de Brusselaars maar 28%. Walen en Brusselaars worden bijna twee keer zo vaak geconfronteerd met toeterende wagens dan Vlamingen.

Blijf niet te land in het midden rijden

U blijft graag rijden op het middenvak van de snelweg? Weet dan dat uw gedrag een grote bron van ergernis is bij andere bestuurders. Voor ruim een kwart van de ondervraagde Belgen zijn de middenvakrijders de grootste ergernis in het verkeer, leert de studie. Ook bumperkleven en het niet gebruiken van de richtingaanwijzers vinden bestuurders ergerlijk.