Handel in examenvragen wordt aan banden gelegd

Handel in examenvragen wordt aan banden gelegd

Studenten aan de hogeschool of de universiteit kunnen na de examenperiode hun proeven overlopen met de docent, om feedback bij hun fouten te krijgen. Daarbij mogen ze ook een kopie nemen. Maar dat zorgt voor problemen: op het internet circuleren naast samenvattingen en lesnota's ook examenvragen, te koop voor een prijsje. Een en ander vormt een inbreuk op de auteursrechten.

Op basis van het voorstel is een kopie enkel mogelijk voor wie beroep indient tegen het examenresultaat, en dan nog enkel van de vragen die fout beantwoord werden. Volgens Crevits komt het voorstel er op vraag van de sociale partners. «Studenten kunnen nog altijd hun examens inkijken met docenten. Zo hebben ze voldoende mogelijkheid om uit hun fouten te leren.»

Het voorstel wordt nu nog onderhandeld met alle betrokkenen, waarna het naar de Vlaamse Onderwijsraad gaat voor advies. Daarna moet het Vlaams parlement het licht nog op groen zetten.