Gwendolyn Rutten past voor Vlaams front van N-VA

Gwendolyn Rutten past voor Vlaams front van N-VA

De Wever was zaterdag op de N-VA-nieuwjaarsreceptie erg scherp voor Open Vld. Hij zei dat N-VA een partij is «die nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden». Ook was in de media kritiek te horen dat Rutten haar telefoon niet zou opnemen en niet met N-VA en CD&V aan tafel wil gaan zitten over de vorming van een Vlaams front. «Wie me kent, weet dat ik professioneel ben en mijn telefoon opneem», zei Rutten.

Liberale as

Voor Open Vld primeert de liberale as boven de Vlaamse. «Onze partner op federaal vlak is de MR», verwoordde kandidaat-partijvoorzitter Bart Tommelein het in VTM NIEUWS. «We willen samen met de andere liberale partij stappen vooruit zetten.»

N-VA wil sterker sociaal beleid

Nog op zijn nieuwjaarstoespraak zei De Wever dat de volgende federale regering een sterker sociaal beleid moet voeren, met prioritair een verhoging van de laagste pensioenen. Hij herhaalde dat N-VA geen regering aanvaardt die geen meerderheid heeft in Vlaanderen, of die onvoldoende beantwoordt aan de noden van de Vlamingen. «We zullen ook geen aanslag dulden op de Vlaamse spaarzaamheid, op onze ondernemingszin en op onze welvaart».

Preformateur op komst?

Informateur Georges-Louis Bouchez (MR) riep op zijn beurt tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij de andere partijen die bij de federale regeringsvorming betrokken zijn op aan tafel te gaan zitten om de formatie te starten. Hij wil zo voorkomen dat de populisten in België kunnen blijven groeien. «Acht maanden na de verkiezingen is de tijd van hypotheses, geruchten, kleine persoonlijke en partijbelangen voorbij» zei hij. Volgens partijgenoot Jean-Luc Crucke zou Bouchez vandaag aan de koning voorstellen om een preformateur aan te duiden.