Grote Verkeersquiz. Basisverkeersregels goed gekend, recente wijzigingen minder

Grote Verkeersquiz. Basisverkeersregels goed gekend, recente wijzigingen minder

De resultaten van de quiz liggen in de lijn van de voorbije edities. Drie van de vijf best beantwoorde vragen gingen over basisregels die essentieel zijn voor de veiligheid. Zo wist 91% van de deelnemers dat je een volle witte streep die de rijstroken van elkaar scheidt nooit mag overschrijden. Een even hoog percentage wist dat je bij het links afslaan op een voorrangskruispunt voorrang moet verlenen aan de tegenliggers, en 90% antwoordde correct dat je een overweg niet mag oprijden als de rode knipperlichten branden, ook al zijn de slagbomen geopend.

Inhalen op een rotonde

De slechtst beantwoorde vragen hadden betrekking op minder voor de hand liggende of eerder recente verkeersregels. Zo wist slechts 12% dat inhalen op een rotonde toegelaten is als er daarvoor voldoende ruimte is, ook al zijn er geen rijstroken afgebakend. Enkele jaren geleden werd de snelheidslimiet buiten de bebouwde kom in Vlaanderen verlaagd, maar slechts 25% bleek te weten dat de limiet op wegen met twee dubbele rijstroken en een vaste middenberm onveranderd is gebleven en 120 kilometer per uur bedraagt.

Kennis bijschaven

"Deelnemers kunnen via de quiz hun kennis op een leuke manier bijschaven, want elk jaar zijn er wel enkele wijzigingen in de verkeerswetgeving", reageert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). "Ik wil iedereen warm maken om ook volgend jaar weer mee te spelen en in de aanloop daarvan te blijven oefenen."