Grootste deel van Parijs wordt zone 30

Grootste deel van Parijs wordt zone 30
Foto Unsplash

In een aantal belangrijke straten wordt de maximumsnelheid niet verlaagd. Zo mag het verkeer op de Champs-Elysées nog altijd 50 km/uur rijden, en op de ringweg rond Parijs geldt nog altijd een maximumsnelheid van 70 km/uur - als er geen file is.

Extra fietspaden

Het Parijse stadsbestuur maakte van de pandemie vorig jaar gebruik om 52 km extra fietspaden in gebruik te nemen, door die fietspaden met betonblokken van het autoverkeer af te scheiden. Op die plaatsen worden nu permanente fietspaden aangelegd. Daarnaast kwamen er ook meer tuinen, fietsstallingen en openbare ontmoetingsplekken op plaatsen waar tot voor kort nog auto’s reden.

In de bevraging had 59 procent van de Parijzenaars ingestemd met een snelheidsbeperking. Die moet leiden tot een kwart minder ongevallen, minder lawaai en meer ruimte, vooral voor fietsers dus. Het stadsbestuur hoopt met de snelheidsbeperking ook het aantal auto’s in Parijs in te perken.

Ook Brussel en enkele andere Europese grootsteden legden het autoverkeer de afgelopen maanden en jaren snelheidsbeperkingen op.