Grondwettelijk Hof op detail en enkele interpretaties na eens met wet politiedatabanken

Grondwettelijk Hof op detail en enkele interpretaties na eens met wet politiedatabanken

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet op het politioneel informatiebeheer gevalideerd, op een vernietiging van een minder belangrijke passage na en onder voorbehoud van een aantal interpretaties.

De wet van 18 maart 2014 van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet organiseert het beheer van de politionele informatie. Voordien gebeurde dat slechts gedeeltelijk door een wet, maar in grote mate door een omzendbrief. De wet moet de effectiviteit en de juridische zekerheid voor de politiediensten garanderen, evenals het respect voor het privéleven van de personen die opgenomen worden in politiedatabanken. Volgens de Liga voor Mensenrechten en de Franstalige tegenhanger is dit laatste onvoldoende gegarandeerd.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de samenstelling van het Controleorgaan Politionele Informatie. Aangezien het aantal politiemensen die in de commissie zetelen, naast een magistraat-voorzitter en een lid van de Privacycommissie, niet is vastgelegd, bestaat volgens het hof het risico op een onevenwichtige samenstelling van de commissie.

In het arrest legt het hof de politiediensten ook een aantal verplichtingen op. Zo worden ze verplicht om de gegevens van iemand die in een databank is opgenomen, aan te passen zodra de diensten weten dat deze niet correct zijn. Gegevens die niet aan de wettelijke criteria voldoen, dienen uit de databanken verwijderd te worden. Het Grondwettelijk Hof benadrukt voorts dat het wissen van gegevens bij het verstrijken van de termijnen de regel is. De overdracht naar de staatsarchieven is slechts in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk.

Het Grondwettelijk Hof heeft ook geen bezwaar tegen het principe dat minderjarigen worden opgenomen worden in de politionele databanken, maar indien het gaat om -14-jarigen is de toestemming nodig van de jeugdrechter voor het gebruik van deze gegevens. Daarbij moet aandacht besteed worden "aan de jonge leeftijd van de betrokken en de gevolgen van het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor hun re-integratie in de samenleving".

bron: Belga