Groep van Tien bereikt ontwerpakkoord over arbeidsdeal, deel van inhoud uitgelekt

Groep van Tien bereikt ontwerpakkoord over arbeidsdeal, deel van inhoud uitgelekt

De Groep van Tien heeft een ontwerpakkoord bereikt over de arbeidsdeal. Over de inhoud wordt pas later gecommuniceerd, als de eerste minister kennis heeft genomen van de voorstellen, klinkt het. Toch lekten intussen al enkele inhoudelijke elementen uit. Zo meldt De Standaard - en werd uit goede bron aan Belga bevestigd - dat de tekst is opgebouwd rond vier hoofdstukken: arbeidsparticipatie, re-integratie, diversiteit en levenslang leren. "De groep van Tien heeft een ontwerpakkoord bereikt over een verklaring in verband met de arbeidsdeal, met aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn", bevestigde de voorzitter Bernard Gilliot (VBO) vamiddag. De teksten zullen nu worden gefinaliseerd en bezorgd aan premier Michel.

Volgens de gelekte informatie kwamen de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers onder andere overeen om levenslang leren te stimuleren en de procedures rond de re-integratie van langdurig zieken te evalueren en zo nodig bij te sturen. Werkzoekenden zouden worden verplicht om zich binnen een maand na de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst in te schrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst.

Andere maatregelen hebben betrekking op diversiteit en discriminatie, een beter kinderopvangsysteem en de mogelijkheid om een Vlaamse opleidingspremie te cumuleren met een federale werkloosheidsuitkering. Op middellange termijn willen de sociale partners onderzoeken hoe het werkloosheidssysteem kan worden aangepast om tegemoet te komen aan het tekort van werkkrachten op de arbeidsmarkt.

De regering had aan de sociale partners gevraagd om eigen voorstellen uit te werken om meer mensen aan de slag te krijgen. Hiermee wil men iets doen aan de paradox op de arbeidsmarkt, met enerzijds een lage activiteitsgraad en anderzijds de toenemende moeilijkheid om vacatures ingevuld te krijgen.

bron: Belga