Groene thee maakt downkinderen slimmer

Groene thee maakt downkinderen slimmer

Voor het experiment werden 84 downkinderen in twee groepen verdeeld. De eerste groep kreeg een jaar lang wekelijks cognitieve training en een groene thee-supplement toegediend. De tweede groep volgde even intensief les, maar nam enkel een placebo in.

De proefpersonen die het werkzame supplement toegediend kregen, konden achteraf beter patronen onthouden, zich beter uitdrukken en hun gedrag beter afstemmen op de situatie.

“Het is de eerste keer dat een behandeling een positief effect heeft op de cognitie van een persoon met het syndroom van Down”, vertelt onderzoekster Mara Dierssen. “De resultaten mogen niet geïnterpreteerd worden als een remedie, maar groene thee kan wel de levenskwaliteit van mensen met deze aandoening bevorderen.”

De positieve effecten zijn toe te schrijven aan de chemische stof epigallocatechine-3-galaat of EGCG. Die verandert de manier waarop de cellen in ons brein met elkaar communiceren, wat de wetenschappers konden zien op hersenscans.

De onderzoekers benadrukken wel dat er nog meer experimenten nodig zijn om de resultaten hard te maken.

Foto Pixabay