Groene subsidies verbrandingsoven ondermijnen Brusselse klimaatdoelstelling

Groene subsidies verbrandingsoven ondermijnen Brusselse klimaatdoelstelling

Brussel pompt 100 miljoen aan groenestroomcertificaten in een afvalverbrandingsoven, maar die oven zou eigenlijk deels moeten sluiten om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat staat in het Milieueffectenrapport (MER) van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, schrijft De Standaard vandaag. Indien het Brussels Gewest de doelstelling wil halen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met dertig procent terug te dringen ten opzichte van 1990, moet het best één van de drie lijnen van de afvalverbrandingsoven in Neder-Over-Heembeek sluiten. Dat zou goed zijn voor een jaarlijkse besparing van 89.000 ton CO2, staat in het MER.

Het is net voor die verbrandingsoven dat de Brusselse regering in 2015 heeft besloten om tien jaar lang jaarlijks tien miljoen euro toe te kennen in de vorm van groenestroomcertificaten. Die worden al sinds februari 2016 via de stroomfactuur gefinancierd door alle inwoners van het Brussels Gewest.

Volgens het rapport van de Brusselse administratie is de speelruimte om de klimaatdoelstellingen te halen echter uitermate beperkt. "Op basis van eerste ramingen kan het doel van min 30 procent uitstoot in 2025 worden gehaald (...) indien alle maatregelen (...) ten volle en volledig uitgevoerd worden tegen 2020", luidt het. Maar zelfs die hypothese is "zeer optimistisch en ambitieus".

bron: Belga