Groen ziet stempel Vlaams Belang op startnota

Groen ziet stempel Vlaams Belang op startnota

Groen ziet naar eigen zeggen de stempel van Vlaams Belang op de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever. "In schril contrast met de grote vaagheid op vlak van klimaat, is de tekst zeer concreet op integratie en inburgering. De harde stempel van de gesprekken met het Vlaams Belang is meteen duidelijk", stelt de partij in een reactie. Groen ziet in de nota geen enkele ambitie op het vlak van klimaat. "In plaats van steeds ambitieuzere doelstellingen aan te nemen, gaan we het komende decennium voluit voor het effectief realiseren van de aangegane engagementen en het versnellen van innovatie die daartoe de sleutel vormt", is te lezen in de nota.

"Terwijl landen als Nederland en Duitsland het voortouw nemen voor hogere en bindende klimaatambities en voor een rechtvaardig en proactief klimaatbeleid, blijft Vlaanderen ter plaatse trappelen", reageert Groen. "De twee belangrijkste maatregelen om de klimaattransitie in te zetten, ontbreken volledig: een slimme kilometerheffing en de betonstop."

Rond integratie en inburgering is de tekst dan weer wel zeer concreet, hekelt Groen. "Bart De Wever kiest hier voor een gesloten Vlaamse identiteit. Tom Van Grieken heeft de pen mee vastgehouden. Vlaanderen kan zoveel meer dan kiezen voor een terugkeer naar een Vlaanderen dat nooit heeft bestaan."

Groen benadrukt dat haar voor de grondrechten gelijk zijn voor iedereen die hier is erkend. De partij neemt het dus niet dat mensen vijf jaar ononderbroken en wettig in het land moeten hebben verbleven vooraleer ze aanspraak maken op sociale voordelen.

"De instrumentalisering van de VRT, het onderwijs en onze culturele instellingen voor een nog te definiëren Vlaamse identiteit, past niet in de 21ste eeuw", vindt de partij ten slotte. "Over de kracht van cultuur als bindmiddel en maatschappelijke integratie valt niks te lezen. Brussel wordt quasi onder curatele geplaatst. Alles lijkt ten dienste te staan van dé Vlaamse natie."

bron: Belga