Groen wil speciale commissie over onderwijskwaliteit

Groen wil speciale commissie over onderwijskwaliteit

Meuleman wil de handen in elkaar slaan over de partijgrenzen heen en met partners uit het onderwijs. "In de commissie die ik voor ogen heb, mag er niet gediscussieerd worden boven de hoofden van scholen, koepels, vakbonden, inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten."

"Er moet gekeken worden naar internationale expertise, wetenschappelijke inzichten en naar voorbeelden uit de scholen zelf die écht werken. Alleen zo kan er iets op korte en lange termijn iets veranderen en zitten we terug in een opwaartse spiraal", zegt ze.

Taalkennis

Het is volgens de Groen-politica "tijd om ideologische dada's of al te gemakkelijke slogans achterwege te laten". Het debat wordt al veel te lang vanuit de "ideologische loopgraven" gevoerd. "Een speciale commissie moet oorzaken onderzoeken maar vooral oplossingen aanreiken", stelt ze in een mededeling.

N-VA-parlementslid Koen Daniëls wees er in 'De Zevende Dag' op dat het onderwijs in Vlaanderen er al 16 jaar op achteruit gaat. Het is voor hem tijd om aan de slag te gaan en daarbij is kennisverwerving belangrijk. Daarvoor is de taalkennis belangrijk. "Weet u wat stigmatiserend is? Aan het begin van je onderwijsloopbaan de leraar niet verstaan, hem ook niet begrijpen en dan ongekwalificeerd uitstromen", aldus Daniëls, die wees op het belang van de beheersing van de onderwijstaal. Want door de anderstalige leerlingen en "al dat differentiëren", gaat de leerkracht op een bepaald ogenblik zijn woordenschat reduceren, terwijl een rijke taal zeer belangrijk is in het onderwijs.