Groen wil één coördinerende minister van Energie en Klimaat

Als het van Groen afhangt, moet er één minister komen die het beleid rond Energie en Klimaat coördineert in ons land. Dat moet in de plaats komen van vier ministers die op verschillende niveaus naast elkaar werken, legt Kamerlid Kristof Calvo uit. "De Vlaming wil meer samenwerking, niet minder". Dat concludeert Groen uit een bevraging van studiebureau Ivox in opdracht van de partij. Concrete voorbeelden van voorstellen die daarin op een brede steun kunnen rekenen, zijn een federale kieskring (63,9 procent), de afschaffing van de Senaat (63,8 procent), het afschaffen van de provincies en intercommunales (66,2 procent) en één minister voor Energie en Klimaat (83,1 procent).

Groen bouwt voort op de resultaten en wil van de federale kieskring opnieuw een belangrijk voorstel maken. Ook pleit de partij voor het terug samenvoegen van buitenland-materies zoals buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En er moet één minister voor Energie en Klimaat komen. Alleen al deze legislatuur zijn er liefst tien verschillende bevoegde ministers geweest op alle verschillende niveaus.

Pleit Groen voor het herfederaliseren van de bevoegdheden rond beide thema's? "Als er nu of later een grote staatshervorming komt, dan kunnen die worden samengevoegd", zegt Kamerlid Calvo. "Maar een grote staatshervorming is niet onze belangrijke doelstelling. Wij willen af van vier ministers die naast mekaar werken en dus moet er één coördinerende minister komen die voor meer samenwerking zorgt. De manier waarop is ondergeschikt aan het resultaat".

Omgekeerd ziet Groen overigens ook bevoegdheden die beter te organiseren vallen op gewestelijk niveau, zoals de fiscaliteit op de tweede woonst. De partij is voorstander van een "grondige en open" denkoefening in het parlement rond de lijst met Grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar worden verklaard.

bron: Belga