Groen tevreden met uitfasering palmolie

Groen tevreden met uitfasering palmolie

Het Europese akkoord over hernieuwbare energie maakt het ook moeilijker om biobrandstoffen van voedselgewassen in te zetten. "De mogelijkheden om zulke biobrandstoffen te gebruiken worden drastisch ingeperkt", juicht Europarlementslid Bart Staes (Groen). Het gebruik van biobrandstoffen van voedselgewassen is al langer omstreden in het debat over de vergroening van het transport. Met het nieuwe akkoord wordt de subsidiëring ervan aan banden gelegd, zo merkt Staes op. Vooral de meest schadelijke biobrandstoffen worden aangepakt. Zo moet het gebruik van palmolie tegen 2030 helemaal uitgefaseerd zijn.

Staes wijst erop dat het uitfaseren van de meest schadelijke biobrandstoffen gevolgen heeft voor de lopende onderhandelingen over handelsverdragen met landen als Indonesië en Maleisië. Om die reden maakte de Europese Commissie volgens hem een voorlopig voorbehoud op dit onderdeel van het akkoord. "Dat de Commissie nog niet helemaal akkoord is en de deal nog wil kunnen blokkeren, laat zien hoe groot de impact van deze wetgeving is."

Het akkoord tussen onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten bepaalt dat het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix tegen 2030 wordt opgetrokken tot 32 procent en mogelijk later nog eens verhoogd wordt. "Dit is een compromis waar ik mee kan leven. De einduitkomst geeft een duidelijk signaal aan de energiesector. Investeerders weten welke kant de EU opgaat", besluit het Europarlementslid.

bron: Belga