Groen: "Stop goednieuwsshow en investeer echt in basisonderwijs"

Groen: "Stop goednieuwsshow en investeer echt in basisonderwijs"

Oppositiepartij Groen roept de Vlaamse regering op te investeren in het basisonderwijs. "Stop de goednieuwsshow en investeer echt in het basisonderwijs", zo zegt Groen-onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman in een reactie op een analyse van het katholiek onderwijs in De Tijd. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zien de lagere scholen hun koopkracht sinds 2009 fors dalen. De werkingsmiddelen van scholen zijn tussen 2009 en 2015 wel met bijna 5 procent toegenomen, maar dat was onvoldoende om de inflatie in diezelfde periode te compenseren. Bovendien is er in 2014-2015 extra op de werkingsmiddelen bespaard om de Vlaamse begroting onder controle te houden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt in een reactie dat ze werkt aan een globaal plan voor het basisonderwijs. Zij wijst er ook op dat de investeringen in onderwijs de voorbije twee jaar met een half miljard zijn gestegen, dat de werkingsmiddelen volgend jaar opnieuw geïndexeerd zullen worden en dat de scholenbouw gestimuleerd wordt door de btw-verlaging van 21 naar 6 procent.

Volgens Groen-onderwijsspecialist Elisabeth Meuleman moet de Vlaamse regering dringend meer investeren in het lager onderwijs. Meuleman: "Deze regering durft een gedeeltelijke desindexering nog als groei verkopen ook - er kopen immers netto middelen bij - maar ze volgen de inflatie en het leerlingenaantal niet. Gevolg: jaren en jaren van toepassing van deze 'kaasschaafmethode' snijdt ondertussen echt in het vlees van het onderwijs."

Meuleman roept de regering op de "goednieuwsshow" te stoppen en "een plan op tafel te leggen met concrete financiële maatregelen". "Ons basisonderwijs heeft dringend nood aan zuurstof. In zoveel scholen staat het water aan de lippen. Leerkrachten kopen zelf schoolmateriaal en moeten noodgedwongen hun kostbare tijd steken in eetfestijnen, koekjesverkopen en tombola's. Die lovenswaardige initiatieven houden hen weg van hun kerntaak. Enkel met concrete structurele investeringen in het onderwijs kunnen we de kwaliteit ervan blijven verzekeren", besluit de Groen-politica.

bron: Belga