Groen licht voor oprichting internationale Engelstalige handelsrechtbank in Brussel

Groen licht voor oprichting internationale Engelstalige handelsrechtbank in Brussel

De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor de oprichting van een internationale Engelstalige handelsrechtbank in Brussel. de Brussels International Business Court (BIBC) zal internationale handelsgeschillen tussen bedrijven behandelen. In het toegenomen internationale handelsverkeer is Engels steeds meer de voertaal en worden contracten steeds meer in het Engels afgesloten. In ons land kunnen bedrijven nu enkel terecht bij Franstalige of Nederlandstalige rechtbanken. Wie een procedure in het Engels wil, moet daarvoor een beroep doen op private arbitrage of moet naar het buitenland trekken. Verwacht wordt dat de nakende Brexit het aantal geschillen enkel zal doen toenemen. Door de Brexit zal het bovendien minder evident zijn om voor een geschil naar een rechtbank in Londen te trekken.

Om ons land aantrekkelijk te houden voor ondernemingen en investeerders komt er nu dus een internationale Engelstalige rechtbank in Brussel. De ministerraad keurde vandaag het ontwerp hierover van premier Charles Michel en Justitieminister Koen Geens (CD&V) in tweede lezing goed.

Een procedure bij de Brusselse internationale handelsrechtbank zal altijd een vrijwillige beslissing zijn, met een akkoord van beide partijen. In de BIBC zullen lekenrechters zetelen die geselecteerd worden uit experts in de materies die de rechtbank zal behandelen. Door het aanzienlijke inschrijvingsgeld dat partijen zullen moeten betalen om een procedure op te starten, zal de rechtbank zelfbedruipend zijn.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is blij met het initiatief en hoopt dat de rechtbank voor eind dit jaar uit de startblokken kan schieten. "Een performante BIBC zal niet enkel een positieve bijdrage leveren aan de hele economie maar ook de internationale uitstraling van Brussel verder ondersteunen", zegt bestuurder-secretaris-generaal van het VBO Philippe Lambrecht.

bron: Belga