Groen licht voor Brussels klimaatplan

Groen licht voor Brussels klimaatplan

De Brusselse regering heeft vandaag de definitieve versie van de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2030 (NEKP) goedgekeurd. Dat plan moet ten laatste op 31 december 2019 bezorgd worden aan de Europese Commissie. De Brusselse regering is de eerste die haar verplichting nakomt, kondigde minister-president Rudi Vervoort aan op de voorstelling van het Brusselse plan. Hij werd geflankeerd door klimaatminister Alain Maron, mobiliteitsminister Elke Van den Brandt, minister van Financiën en Begroting Sven Gatz en staatssecretaris Barbara Trachte. Het NEKP beschrijft hoe België via de federale overheid en haar deelstaten zal bijdragen aan de langetermijndoelstellingen die vastgelegd zijn in het Akkoord van Parijs om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het hoofddoel van dat akkoord is om de gemiddelde temperatuurstijging tegen 2100 onder de 2° C te houden en zelfs verdere inspanningen te leveren om haar te beperken tot 1,5° C.

De regering maakte in de voorlopige versie van zijn bijdrage in juli 2018 al duidelijk dat ze zich wilde houden aan het programma en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit 2015 en aan het Akkoord van Parijs. Die voorlopige versie werd aangepast aan de adviezen van de nationale publieksbevraging en de aanbevelingen van de Europese Commissie.

Vervoort wees nog projecten aan die in de pijplijn zitten zoals het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, het mobiliteitsplan Good Move en de strategie voor de renovatie van de gebouwen in Brussel.

In de definitieve versie is ook een onderdeel toegevoegd over de transversale maatregelen om in de verschillende gewestelijke beleidsgebieden rekening te houden met het klimaatthema en is er ook aandacht voor de digitalisering en het energieverbruik dat daarmee gepaard gaat.

bron: Belga