Groen legt voorstel voor verbod op gokreclame bij VRT op tafel

Groen legt voorstel voor verbod op gokreclame bij VRT op tafel

Nu ook de Vlaamse Ombudsman pleit voor een verbod op gokreclame bij de VRT legt oppositiepartij Groen het dossier opnieuw op tafel. Vlaams parlementslid Imade Annouri dringt al langer aan op zo'n verbod. Hij legt nu een voorstel op tafel. "Het voorstel is klaar, we hopen dat de andere partijen ook mee hun schouders daaronder willen zetten. De tijd is rijp, de politieke geesten hopelijk ook", zegt hij aan Belga. Net als sp.a dringt ook Groen al langer aan op een verbod op gokreclame bij de VRT. Dat pleidooi krijgt nu de steun van Vlaams Ombudsman Bart Weekers. Weekers wijst op de voorbeeldfunctie van de openbare omroep en pleit er in zijn jaarverslag voor dat de VRT gokreclame bant.

Vlaams parlementslid Imade Annouri is blij met de steun van de Vlaamse Ombudsdienst. "De VRT heeft een voorbeeldfunctie en een ethische rol te vervullen. Gokverslavingen zijn een maatschappelijke kwaal waar ze rond moeten sensibiliseren en geen reclame voor moeten maken", aldus Annouri.

Annouri vindt het ook "absurd" dat de Vlaamse regering enerzijds via de minister van Welzijn allerlei hulpverleningstrajecten opzet voor mensen met een verslaving, maar overheidsbedrijven van diezelfde Vlaamse regering inkomsten binnenkrijgen via gokreclames op de VRT of voertuigen van De Lijn.

De Groen-politicus heeft een voorstel van decreet uitgewerkt dat hij wil agenderen in de commissie Media. "Onze vraag aan minister van Media Sven Gatz is heel duidelijk. Zorg ervoor dat de VRT geen reclame voor online gokken meer kan maken op haar audiovisuele en digitale platformen", aldus Annouri.

bron: Belga