Groen heeft heel wat bedenkingen bij integratienota N-VA

Groen heeft heel wat bedenkingen bij integratienota N-VA

Groen heeft heel wat bedenkingen bij de voorstellen rond inburgering die N-VA op de tafel van de Vlaamse regeringsonderhandelingen legt. De partij van formateur Jan Jambon wil een inburgeringsexamen invoeren met een boete voor wie niet slaagt. Inburgeraars zouden ook een bijdrage moeten betalen voor hun inburgeringstraject. "We verzetten ons tegen deze maatregelen. Taal moet een hefboom zijn, geen slagboom", zegt Groen-parlementslid An Moerenhout. De krant De Morgen kon een ontwerpnota inkijken die de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld bespreken. Uit die nota blijkt dat N-VA wil inzetten op een veel strenger integratiebeleid.

Nieuwkomers in Vlaanderen moeten sinds 2004 verplicht inburgeren. Maar tot nu toe is enkel de deelname aan een inburgeringstraject verplicht. N-VA

wil daar nu een resultaatsverbintenis aan koppelen, met een verplicht examen. Wie niet slaagt, wordt beboet. Na het inburgeringstraject moet de nieuwkomer binnen twee jaar een hoger taalniveau bereiken, met een boete voor wie dat niveau niet behaalt.

"Nieuwkomers moeten zo snel en zo goed mogelijk de Nederlandse taal leren spreken. Het is dan ook een goede zaak dat nieuwkomers verplicht worden om deel te nemen aan de Nederlandse lessen. Maar het is geen goede zaak om hen te beboeten wanneer ze het Nederlands niet binnen een vooropgestelde termijn spreken, of om het resultaat te koppelen aan het recht om in ons land te blijven. Heel wat nieuwkomers zijn niet bij machte om het Nederlands zo snel te leren, terwijl ze wel willen en heel erg veel inspanningen leveren. De voorstellen zullen nefast zijn voor de integratie en participatie van veel kwetsbare nieuwkomers", zegt Moerenhout.

Groen vindt dat de onderhandelaars beter zouden focussen op de wachtlijsten voor inburgeringstrajecten. "Al jaren is er een gebrek aan Nederlandse lessen 's avonds en tijdens het weekend. Deze lessen 's avonds en tijdens het weekend zijn belangrijk zodat nieuwkomers het aanleren van de Nederlandse taal kunnen combineren met een job," zegt Moerenhout.

bron: Belga