Groei zonnepanelen op woningen valt stil

Groei zonnepanelen op woningen valt stil

Vooral het aantal nieuwe kleine installaties, op daken van woningen, ging omlaag. Dat werd deels gecompenseerd door een stijgend aantal grotere installaties bij bedrijven, maar niet voldoende om de daling - 190 megawatt bijkomend vermogen tegenover 193 MW een jaar eerder - af te remmen. Het is de eerste keer sinds 2012 dat er geen groei is.

Onzekerheid

De daling is vooral zichtbaar in de laatste maanden van 2018, volgens ODE omwille van de onzekerheid rond de digitale meter. Die zal niet meer terugdraaien als de consument stroom op het net plaatst, zoals de analoge meter.

Voormalig Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) stelde de invoering van de digitale meter uit tot juli 2019 en verzekerde dat huidige bezitters van zonnepanelen nog 15 jaar kunnen genieten van het rendement van de terugdraaiende teller. Maar de Vlaamse regering is enkel bevoegd om het onderdeel elektriciteit in de elektriciteitsprijs virtueel te laten terugdraaien. Voor de distributienettarieven is de energieregulator Vreg bevoegd en die wil de meter slechts tot eind 2019 laten terugdraaien.

Verschillende oplossingen

Volgens Claeys zijn er verschillende oplossingen denkbaar. Zo zou de uitrol van de digitale meter kunnen worden uitgesteld. Ook kan een deel van de distributiekost worden verschoven naar andere, meer vervuilende energiedragers, zoals aardgas of stookolie.