Greta Thunberg brengt morgen klimaatbetogers in honderdtal landen op de been

Greta Thunberg brengt morgen klimaatbetogers in honderdtal landen op de been

De teller staat voorlopig op 1.325 plekken in 98 landen. Van Argentinië tot Vanuatu zullen niet alleen jongeren, maar ook ouders, grootouders en burgers tout court op straat komen om van de beleidsmakers een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen en hen aan te zetten tot maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Lokale acties

Net zoals de voorbije maanden laten ook de Belgische jongeren van Youth for Climate onder aanvoering van Anuna De Wever en Kyra Gantois zich niet onbetuigd. In de voormiddag zijn er in ons land vooral lokale acties in 28 verschillende steden, in onder meer Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt, Leuven, Kortrijk, Oostende, Mechelen, Turnhout en Izegem. Bedoeling is dat de jongeren daarna afzakken naar Brussel voor de 'grote' betoging, die om 13.30 uur start aan het Noordstation. De organisatoren zeggen dat ze niet kunnen inschatten hoeveel deelnemers er zullen zijn. Ze weten wel dat er vrijdag nog een pak kleinere lokale acties zullen zijn, zoals in scholen.

Vakbonden

Youth for Climate had eind februari, na één van de wekelijkse klimaatmarsen op donderdag, opgeroepen tot een algemene mobilisatie op 15 maart. Om dat mogelijk te maken, hadden de klimaatjongeren aan de drie vakbonden in ons land gevraagd om voor die datum een stakingsaanzegging in te dienen. De christelijke vakbond ACV en de liberale vakbond ACLVB gingen niet in op de vraag, maar hebben wel laten weten dat ze de acties van de studenten en scholieren ondersteunen.

De socialistische vakbond ABVV liet de beslissing aan zijn afdelingen. Drie van de zes centrales hebben uiteindelijk een stakingsaanzegging ingediend. Naast de Algemene Centrale, de grootste, gaat het om ABVV Horval (horeca en voeding) en ABVV Metaal. «Maar het is niet de bedoeling het land plat te leggen», klonk het. Youth for Climate heeft daarnaast de steun van Students for Climate, Workers for Climate en Teachers for Climate.

Ook meer dan honderd verenigingen, organisaties, ngo's en collectieven hebben zich achter de klimaatspijbelaars geschaard. Daarbij onder meer Oxfam België, Amnesty International, Broederlijk Delen en Greenpeace. Zij vinden dat de historische kans moet gegrepen worden om de omslag te maken naar een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving.

Wetenschappers

Greta, Anuna, Kyra en co weten zich tenslotte verzekerd van de steun van een driehonderdtal onderzoekers uit België, Frankrijk en Zwitserland. In een opiniebijdrage eind februari stelden de wetenschappers vast dat de kloof nooit zo groot is geweest tussen "degenen die de touwtjes in handen hebben, die beslissen over de te nemen richting, en degenen die lijden onder de koppigheid van de eersten om de fysieke en biologische aftakeling van de wereld om hen heen te zien."

Tot de eerste groep behoren de economische machthebbers "die enkel meer willen verkopen, ongeacht wat er wordt verkocht en wat de gevolgen ervan zijn." De tweede groep zijn de klimaatspijbelaars in het zog van Greta Thunberg, en bij uitbreiding alle jongeren op onze planeet. "Zij zien hoe de thermo-industriële beschaving en het ongebreidelde neoliberalisme hen meeslepen naar een klimatologische nachtmerrie en de ineenstorting van het leven", luidde het.