Grensbewakingsagentschap Frontex voor het eerst buiten EU actief

Grensbewakingsagentschap Frontex voor het eerst buiten EU actief

Frontex, de Europese grens- en kustwacht, zal vanaf morgen voor het eerst ingezet worden buiten de Europese Unie. Samen met Albanese grenswachters zullen enkele tientallen door Europese lidstaten gedetacheerde agenten instaan voor de bewaking van de Grieks-Albanese grens. Ze moeten het grensbeheer versterken en de veiligheid van de Europese buitengrens verhogen. De eerste gezamenlijke operatie van Frontex en een land van buiten de EU gaat morgen van start, maar vandaag wordt in de Albanese hoofdstad Tirana het startschot voor de "historische" operatie gegeven. "Hiermee begint een heel nieuw hoofdstuk in onze samenwerking op het gebied van migratie en grensbeheer met Albanië en de hele westelijke Balkan", zegt Europees commissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos. Hij spreekt over een doorbraak en een historische stap.

De samenwerking tussen Europa en Albanië is maar mogelijk dankzij de ondertekening van een bilaterale overeenkomst. Albanië blijft verantwoordelijk voor de bescherming van zijn grenzen, maar Frontex kan wel technische en operationele steun en bijstand verlenen. Zo zullen de Europese agenten hun Albanese collega's kunnen ondersteunen bij het verrichten van grenscontroles aan de grensovergangen en het voorkomen van illegale binnenkomsten. Alle operaties worden hoe dan ook uitgevoerd met de volledige overeenstemming van zowel de Albanese als de Griekse autoriteiten.

Voor deze operatie zet Frontex voorlopig 50 medewerkers, zestien patrouillewagens en een met thermovision uitgeruste bestelbus in die uit twaalf Europese lidstaten afkomstig zijn. België levert geen bijdrage.

"Vandaag hebben wij een mijlpaal bereikt, zowel voor ons agentschap als voor de bredere samenwerking tussen de Euroepse Unie en Albanië", zegt Frontex-directeur Fabrice Leggeri. "We starten de eerste gezamenlijke operatie buiten de Europese Unie om Albanië te ondersteunen bij de grenscontrole en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit." Volgens Europees commissaris Avramopoulos brengt de "gecoördineerde samenwerking en onderlinge ondersteuning bij de aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen" de hele westelijke Balkan dichter bij de EU.

Albanië is voorlopig het enige land waarmee de EU een akkoord heeft dat een dergelijke operatie mogelijk maakt. Met Servië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Noord-Macedonië werden gelijkaardige akkoorden onderhandeld, maar deze moeten nog worden afgerond.

Recent werd het mandaat van Frontex uitgebreid. Het agentschap zal ook meer personeel en technische uitrusting krijgen. Tegen 2027 moet het over een volledig operationeel, permanent korps van maximaal 10.000 medewerkers beschikken. Ook de samenwerking met derde landen wordt versterkt.

bron: Belga