Gokken met een lege maag levert betere resultaten op

Gokken met een lege maag levert betere resultaten op

Volgens de conventionele wijsheid hebben mensen de neiging om in een geagiteerde emotionele staat slechte en impulsieve beslissingen te nemen. Angst en woede leiden ons vaak tot acties waarvan we later spijt krijgen. Maar volgens een recent onderzoekt bestaat er weldegelijk zoiets als intuïtieve wijsheid van het lichaam. Volgens de mind-body-georiënteerde geleerden kan een onaangenaam gevoel dat ons normale denkpatroon remt soms van grote waarde zijn tijdens keuzes.

Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht onder leiding van psychologe Denise de Ridder suggereert dat deze denkers iets op het spoor zijn wanneer het gaat om een grommende maag. In een studie rapporteren ze dat mensen betere keuzes maken in complexe situaties als ze honger hebben.

"Met het oog op beslissingen die gunstig zijn op de lange termijn, moeten mensen het risico te verliezen afwegen tegen de grotere belonging wanneer ze moeten kiezen. Onze resultaten tonen aan dat mensen betere afgewogen keuzes maken als ze in honger hebben of in een andere hete emotionele toestand verkeren."

"Mensen in een hete emotionele toestand in het algemeen, honger en eetlust in het bijzonder, zijn niet per se impulsiever, maar ze vertrouwen wel meer op het buikgevoel en dat komt complexe beslissingen met onzekere uitkomsten ten goede."

Uit een reeks van drie experimenten bleek dat de hongerige deelnemers steeds de betere keuzes maakten. "Dat is opmerkelijk want uit eerder onderzoek bleek dat honger de cognitieve prestaties zou verminderen."

"Het kan zijn dat de hete emotionele toestand niet per se mensen impulsiever maakt, maar dat ze meer vertrouwen op het buikgevoel bij complexe beslissingen met onzekere uitkomsten. Anderzijns kan het zijn dat zo'n emotionele toestand ervoor zorgt dat we impulsiever worden, maar dat dat niet noodzakelijk slecht is," besloten de onderzoekers.

Om uit te zoeken welke van de twee hypotheses de juiste is, zullen de onderzoekers ook andere emoties testen zoals angst en woede.