Gewaarborgd loon wordt toch niet uitgebreid

Gewaarborgd loon wordt toch niet uitgebreid

Vandaag geldt dat als je ziek valt, de werkgever het loon van de eerste maand volledig uitbetaalt voor bedienden. Bij arbeiders is dat slechts twee weken. Daarna springt het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) bij.

In het regeerakkoord staat evenwel dat werkgevers bij ziekte minstens twee maanden het loon moeten doorbetalen. Hierdoor zou het statuut van arbeiders en bedienden meer gelijk worden getrokken én zou er bij het RIZIV 345 miljoen euro worden bespaard. Het zou werkgevers ook aanzetten tot meer preventie.

Responsabiliseren

Maar de uitbreiding, die bakken kritiek kreeg van werkgevers, wordt nu dus afgevoerd. «Het gewaarborgd loon zal er niet meer komen. Dat is vorige week beslist», bevestigde het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (foto) in De Persgroep-kranten. De regering belooft wel dat werkgevers op andere manieren zullen worden «geresponsabiliseerd».

Cadeau voor werkgevers

De vakbonden reageren teleurgesteld. «De twee maanden gewaarborgd loon waren het enige lichtpuntje voor werknemers in het regeerakkoord. De werkgevers halen hun slag weer thuis, na het competitiviteitspact, de indexsprong en de taxshift», reageert het christelijke ACV.

De ondernemersorganisaties NSZ en VBO ontkennen op hun beurt dat het om «een cadeau voor de werkgevers» gaat. «Een uitbreiding zou leiden tot minder aanwervingen. Een regering die alles op alles zet qua jobcreatie, kon dus niet anders dan die maatregel van tafel vegen.»