"Gesloten Facebookgroep politie zet aan tot racisme en geweld"

"Gesloten Facebookgroep politie zet aan tot racisme en geweld"

In de Facebookgroep werden in augustus vooral berichten gedeeld en becommentarieerd over rellen en arrestaties in binnen- en buitenland. De posts op de Facebookpagina worden doorgaans druk becommentarieerd of er ontspinnen zich discussies onder de leden, schrijft Apache. Het blijft in een deel van de commentaren duidelijk niet bij kwetsend, schokkend of verontrustend taalgebruik. Niet zelden worden jongeren met migratieachtergrond duidelijk en herhaaldelijk ontmenselijkt, door hen bijvoorbeeld als 'addergebroed', 'ratten' of 'ongedierte' te beschrijven, luidt het.

Arrestatietip

In een aantal gevallen wordt het geweld verheerlijkt of aangemoedigd. Er worden ook arrestatietips uitgewisseld die niet in de boekjes voorkomen. Zo raadt iemand aan om arrestanten die in een politievoertuig worden ondergebracht een duw te geven zodat die persoon "met de kop tegen de carrosserie kletst". Met betrekking tot de onrust op het Antwerpse strand van Sint-Anneke klinkt het "'t Scheld indrijven, het recht in eigen handen nemen". Ook de gebruikte 'keelgreep' wordt goedgekeurd.

De redactie van Apache stelde voorts vast dat medegebruikers amper reageren op het racistisch taalgebruik en de oproepen tot geweld en dat ook de moderator van de pagina geen actieve rol lijkt te spelen.

Thin Blue Line

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia zegt aan de nieuwswebsite bezorgd te zijn "dat politiemensen op die manier uitlatingen doen op sociale media, net omdat het aantoont hoe men kijkt naar mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen". Maar een inhoudelijke beoordeling van de uitspraken die verschenen op 'Thin Blue Line Belgium' kan Unia naar eigen zeggen niet doen, aangezien het de Facebookpagina niet zelf onderzocht.