"Gerechtsdeurwaarders gaan driest te werk en overheid laat ze maar begaan"

"Gerechtsdeurwaarders gaan driest te werk en overheid laat ze maar begaan"

Sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht is misnoegd over het kritische rapport van de federale ombudsman over de manier waarop de FOD Financiën belastingschulden invordert. Volgens Lambrecht legde haar partij een jaar geleden al een tienpuntenplan tegen de schuldindustrie neer, maar is er sindsdien nog niets veranderd. "Gerechtsdeurwaarders gaan nog steeds op een zeer drieste manier te werk en de overheid, de grootste schuldeiser in dit land, laat ze maar begaan." De ombudsman ontvangt elk jaar ongeveer tweehonderd klachten over de aanpak van de fiscus wanneer die belastingen moet vorderen bij burgers met betalingsmoeilijkheden. "De grote meerderheid van de burgers betaalt tijdig zijn belastingen. Een aantal burgers wil wel betalen, maar slaagt er niet in om dat op tijd te doen. De klachten van mensen in mogelijkheden doen de vraag rijzen of de strategie waarmee de administratie tot invordering overgaat altijd de juiste is", klinkt het.

Sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht reageert misnoegd. "Exact een jaar geleden legden wij ons tienpuntenplan tegen de schuldindustrie neer. Hoewel minister Geens (van Justitie, CD&V, red.) te kennen gaf enkele van onze voorstellen te steunen, staan we op vandaag nog geen stap verder", hekelt ze. "Gerechtsdeurwaarders gaan nog steeds op een zeer drieste manier te werk en de overheid, de grootste schuldeiser in dit land, laat ze maar begaan."

Lambrecht pleit er opnieuw voor om het Vlaamse gecentraliseerde en ethische systeem van schuldvorderingen over te nemen op het federale niveau. "In dat systeem geldt het principe één burger, één deurwaarder. Zo worden extra kosten vermeden en kan de deurwaarder oordelen op basis van de reële situatie van de schuldenaar", zegt ze.

Lambrecht stelde die vraag een tijd geleden aan - intussen voormalig - minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), maar kreeg geen antwoord, zegt ze. "Ik hoop dan ook dat dit signaal van de federale ombudsman de regering ertoe aanzet om het Vlaamse systeem eindelijk over te nemen."

bron: Belga