Gerechtelijk onderzoek geopend naar enkele agenten van Antwerpse politie

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar enkele politiemensen van de Antwerpse lokale politie. Het onderzoek draait rond "ernstige feiten, gepleegd door politiemensen tijdens het uitoefenen van hun ambt en in uniform", zo meldt Antwerps burgemeester Bart De Wever in een mededeling. "Als deze feiten bewezen worden, dan gaat het zonder meer om een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons korps. Als tuchtoverheid kan ik niet ingaan op de feiten en vooruitlopen op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek. Maar het spreekt voor zich dat ik naast de eventuele gerechtelijke gevolgen van het onderzoek ook als bestuurlijk hoofd van de politie tuchtrechtelijk gepast zal reageren", aldus De Wever.

bron: Belga