Gentse rectorsoap is ten einde

Gentse rectorsoap is ten einde

De verkiezingen aan de Universiteit Gent verliepen niet vlot. Na twee stemcycli kon geen enkel kandidatenduo een tweederdemeerderheid bereiken en moest de universiteit het kiesreglement herschrijven zodat een gewone meerderheid zou volstaan. Een derde stemcyclus ging van start op 18 september maar de universiteit moest de achtste stemronde al onmiddellijk ongeldig verklaren na een technisch mankement in de campagnecommunicatie.

Bij de herneming haalden Van De Walle (foto midden) en Van Herreweghe (links) opnieuw een stevige meerderheid (60,25%). Dat was echter niet voldoende, aangezien in die stemronde nog steeds een tweederdemeerderheid nodig was. Vervolgens trok het uitdagersduo Raeymaeckers en De Baets zich terug. Bij de laatste stemronde, die gisteren werd gehouden, verzamelden Van de Walle en Van Herreweghe zonder tegenstanders 71,74% van de stemmen. Dat is dus wel een tweederdemeerderheid, juist nu dat niet langer nodig was.

Rik Van De Walle is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Zijn vicerector Mieke Van Herreweghe is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ze zullen vanaf 1 oktober zetelen voor een periode van 4 jaar.