Gentse Feesten - Prijs voor de Democratie naar klimaatspijbelaars

Op het Walter De Buckplein in Gent is zondagavond de Prijs voor de Democratie 2019 uitgereikt aan Youth for Climate en Anuna, Kyra, Adelaide en de klimaatspijbelaars. De prijs Jaap Kruithof gaat dit jaar naar vakbondssecretaris Bruno Verlaeckt. De prijsuitreiking is een initiatief van Democratie 2000 en Trefpuntfestival. De prijs voor de Democratie gaat dit jaar overtuigend naar Youth for Climate en Anuna, Kyra, Adelaide en de klimaatspijbelaars. En Greta Thunberg. "De grote mobilisatie van middelbare scholieren was ongezien en indrukwekkend", zegt het juryrapport. "Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het thema klimaat zo bespreekbaar is geworden: thuis, in de familiekring, op café en op het werk. YFC heeft klimaat op de politieke agenda gezet. Normaal beheerst een betoging het nieuws maar een dag. Zij hebben de agenda veel langer bepaald, ook al kunnen ze niet professioneel mobiliseren zoals de vakbonden dat kunnen. De acties die de scholieren het voorbije half jaar ondernamen om onze regeringen onder druk te zetten om adequate maatregelen te nemen ten aanzien van de klimaatverandering, heeft de ecologische uitdagingen naar het hart van onze democratie gebracht."

Ook Greta Thunberg wordt meegenomen in de Prijs om het Europese niveau van deze strijd te beklemtonen en ook omdat zij een groot voorbeeld was en blijft voor de speerpunten van Youth for Climate.

De laureaat Prijs Jaap Kruithof of Recht voor de Raap prijs 2019 is dit jaar voor vakbondssecretaris Bruno Verlaeckt. Hij organiseerde in 2014, op de nationale stakingsdag, een stakerspost aan de haven. "Het ging om een vreedzame actie die als doel had ruchtbaarheid te geven aan de syndicale eisen." Omwille van de wegblokkade werd hij echter opgepakt, vervolgd en ondertussen ook in beroep -op 26 juni 2019- schuldig bevonden aan het kwaadwillig belemmeren van het verkeer en dat als organisator van de syndicale actie. "Het veroorzaken van hinder is inherent verbonden aan het stakingsrecht", en: "De verrechtsing in de maatschappij laat nu ook duidelijk zijn sporen na in de rechterlijke macht", klinkt het in het juryrapport. "De strijd van Bruno Verlaeckt, en de solidariteit met deze strijd, is belangrijk. Een sterke democratie wordt gekenmerkt door de ruimte die gegeven wordt om open en vreedzaam actie te voeren. Dit gaat niet alleen over vakbondsacties. Vreedzaam actievoeren strafrechtelijk veroordelen, is de democratie die broodnodige zuurstof ontzeggen."

bron: Belga